Kyselina listová

Kyselina listová je forma vo vode rozpustného vitamínu B (B9 alebo vitamín M, alebo vitamín B komplex a pod.). Kyselina listová sa prirodzene vyskytuje v potravinách, a je syntetickou formou tohto prirodzeného vitamínu. Kyselina listová je dobre znášaná v množstve prirodzene sa nachádzajúcom v potravinách. Zdrojom sú cereálie, pečivo, listová zelenina (špenát, brokolica, šalát), ibištek, špargľa, ovocie (banány, melóny, citróny), strukoviny, kvasinky, huby, mäso (hovädzia pečeň, obličky), pomarančová šťava, a paradajková šťava. Kyselina listová je často používaná v kombinácii s inými vitamínmi rady B a vitamínmi B komplexných formulácií.

Doplnky kyseliny listovej sú účinné pre zvýšenie hladiny folátov v krvi a zníženie symptómov spojených s nízkymi hladinami folátov. Suplementácia kyselinou listovou funguje na zníženie hladiny homocysteínu v krvi (kardiovaskulárny rizikový faktor).

Doplnky kyseliny listovej sú navrhované pre použitie žien v plodnom veku, aby sa zabránilo defektom neurálnej trubice.

Kyselina listová bola spojená s ohľadom na kognitívne poruchy, s rakovinou, psychickými ochoreniami a kardiovaskulárnými stavmi, aj keď pevné závery o týchto použitiach nemôžu byť úplne presvedčivé. Určité obavy existujú vzhľadom na zvýšený príjem kyseliny listovej, ktorá môže symptomatologicky maskovať nedostatok vitamínu B12, a to najmä u staršej populácie.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Anémia (spôsobená nedostatkom kyseliny listovej)

Nedostatok kyseliny listovej môže vyvolať megaloblastickú anémiu; krvná porucha, pri ktorej sú veľmi veľké červené krvinky. Ak je príčinou nedostatok kyseliny listovej, potom liečba kyselinou listovou, je štandardný postup.
A

Kyselina listová - jej nedostatok

K nedostatku folátu dôjde, ak telo nemá dostatok kyseliny listovej z prijímanej potravy. Kyselina listová je účinná pri liečbe niektorých komplikácií nedostatku folátu.
A

Kyselina listová - jej nedostatok u alkoholikov

Nedostatok kyseliny listovej bol pozorovaný u alkoholikov. Alkohol ovplyvňuje schopnosť tela absorbovať kyselinu listovú a tiež zvyšuje kyselinu listovú v moči. Mnoho alkoholikov majú zlé stravovacie návyky, ktoré neposkytujú navrhovaný príjem kyseliny listovej. Zvýšený príjem kyseliny listovej prostredníctvom stravy, alebo príjem kyseliny listovej prostredníctvom obohatených potravín a doplnkov, môže mať prospech pre zdravie alkoholikov.
A

Srdcové choroby (vysoká hladina homocysteínu)

Vysoké hladiny aminokyseliny homocysteínu je považovaný za významný rizikový faktor pre srdcové choroby. B vitamíny, vrátane kyseliny listovej, ovplyvňujú hladinu homocysteínu.
A

Prevencia komplikácií v tehotenstve (vrodené vady)

Konzumácia vysokej úrovne kyseliny listovej a doplnkov spolu s kyselinou listovou prijaté ústami, počas tehotenstva, pomáha znižovať riziko vrodených chýb u dieťaťa.
B

Metotrexát toxicita

Kyselina listová môže pomôcť ľuďom, ktorí sú liečení dlhodobo, nízkymi dávkami metotrexátu pri reumatoidnej artritíde alebo pri psoriáze. Nedostatok folátu môže vyvolať nežiaduce účinky, vrátane žalúdočných problémov a zápalov, vypadávania vlasov, chudokrvnosti a vysokej úrovne homocysteínu, ktoré sú spojené s ochorením srdca. Existujú určité dôkazy, že kyselina listová v doplnkoch stravy znižuje účinnosť metotrexátu v liečbe niektorých druhov rakoviny.
C

Akútna lymfoblastová leukémia (rakovina bielych krviniek)

Nedávne dôkazy naznačujú, že užívanie kysleiny listovej počas tehotenstva môže chrániť pred akútnou lymfoblastickou leukémiou. Účinky kyseliny listovej samé osebe nie sú jasné. Je potrebný kvalitný výskum kyseliny listovej a jej doplnkov.
C

Menštruácia (nedostatok menštruácie)

Skoršie štúdie ukazujú, že liečba kyselinou listovou môže zlepšiť zdravotný stav, vrátane hladiny homocysteínu u žien. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Anémia (krvná porucha spôsobená nedostatkom železa)

Účinok kyseliny listovej na anémiu z nedostatku železa, nie je jasná. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti
C

Arzénova otrava

Kyselina listová môže znížiť hladinu arzénu a môže pomôcť predchádzať chorobám spôsobených arzénom. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Bipolárna porucha

Nedostatok kyseliny listovej bol objavený u ľudí s depresiou a bol napojený na nedostatočmú odpoveď na liečbu. Vyššie hladiny homocysteínu sú spojené so zvýšenou depresiou v neskoršom živote. Kyselina listová sa používa pre zlepšenie liečebnej odpovede na antidepresíva. Sú potrebné ďalšie štúdie zaoberajúce sa účinkami na bipolaritu ľudí.
C

Rakovina (všeobecne)

Skôršie dôkazy o použití kyseliny listovej sa javia sľubne - na zníženie rizika rakoviny prsníka, krku, pankreasu a rakoviny žalúdka. Avšak, v súčasnej dobe je nedostatok silných dôkazov pre podporu užívania kyseliny listovej z týchto uvedených dôvodov.
C

Chronický únavovový syndróm

U niektorých ľudí s chronickým únavovým syndrómom (CFS), došlo k poklesu hladiny kyseliny listovej. Denné injekcie kyseliny listovej, v kombinácii s extraktom z hovädzej pečene, vitamínu B12 zaznamenali zmenu. Ďalšie štúdie sú potrebné v tejto oblasti.
C

Kognitívne funkcie

Kombinovaný B vitamín a jeho suplementácia postrádala výhodu počas výskumu na úbytok kognitívnych funkcií u žien s ochorením srdca alebo srdcovými chorobami a ich rizikovými faktormi. Súvislosť medzi nízkou úrovňou kyseliny listovej a kognitívnymi funkciami u starších ľudí je nejasný. Účinok kyseliny listovej v kombinácii s multivitamínami bol tiež skúmaný na deťoch, čo sa týka kognitívnych funkcii. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Ischemická choroba srdca

Kyselina listová môže podporovať stavy ischemickej choroby srdca, pokiaľ ide o kontrolu krvného tlaku. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Demencia

Demencia a Alzheimerová choroba, ktoré boli spojené s nízkou úrovňou kyseliny listovej a vysokou úrovňou homocysteínu, nízkymi B vitamínmi, vrátane kyseliny listovej sa v súčasnosti skúmajú. Avšak, výsledky sú zmiešané. Stále je potrebný vysoko kvalitný výskum.
C

Depresia

Nedostatok kyseliny listovej bol nájdený u ľudí s depresiou a bol napojený na zlú odpoveď na liečbu. Kyselina listová a jej doplnky boli použité pre zlepšenie liečebnej odpovede na antidepresíva. Obmedzený výskum naznačuje, že kyseline listovej môže chýbať účinnosť v porovnaní so štandardnou liečbou. Depresia by mala byť liečená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
C

Cukrovka

Účinok kyseliny listovej na diabetes, nie je jasný. Vysoko kvalitný výskum je stále potrebný v tejto oblasti.
C

Downov syndróm

Nedávny výskum ukazuje na nedostatok ochranného účinku kyseliny listovej na srdcové problémy u detí s Downovým syndrómom. Nízke hladiny folátu u matiek môže byť rizikovým faktorom pre deti s Downovým syndrómom. Je potrebný ďaľší výskum.
C

Epilepsia

Nedávny výskum ukazuje na nedostatok ochranného účinku kyseliny listovej na epilepsiu, záchvatové poruchy. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Všeobecné zdravie

Kyselina listová bola skúmaná pre zlepšenie zdravotnej pohody všeobecne u dospelých i detí. Je však potrebný ďalší výskum, než bude možné prijať kvalifikovaný záver.
C

Glaukóm (očné ochorenie)

Nízke hladiny kyseliny listovej a vysoké hladiny homocysteínu sú spojené so zvýšeným rizikom glaukómu. Je však potrebný ďalší výskum, než bude možné spraviť nejaký záver.
C

Dna

Nedávne dôkazy naznačujú, že vyšší príjem kyseliny listovej môže byť spojený s nižším rizikom Dny. Treba viac skúmať.
C

Rast

Použitie vitamínov a minerálnych látok zlepšilo rast. Účinok kyseliny listovej samej o sebe nie je známy.
C

Strata sluchu

Suplementácia kyselinou listovou sa nezistili žiadne výhody, týkajúce sa straty sluchu spojeným so starnutím. Nízke hladiny folátu v krvi môžu byť spojené s náhlou stratou sluchu u dospelých. Sú však potrebné ďalšie štúdie.
C

Choroba srdca

Homocysteín je považovaný za významný rizikový faktor pre srdcové choroby. Hladiny tejto aminokyseliny môžu byť riadené B vitamínmi, vrátane kyseliny listovej. Je však potrebný ďalší výskum, než sa bude dať spraviť nejaký záver.
C

Vysoký krvný tlak

Niektoré štúdie naznačujú, že kyselina listová a jej suplementácia môže znížiť vysoký krvný tlak. Sú nutné ďalšie štúdie na potvrdenie týchto výsledkov.
C

Vysoký krvný tlak spojený s tehotenstvom

Kombinácia terapií, vrátane terapie kyselinou listovou, v prípade žien s vysokým krvným tlakom počas tehotenstva, môžu mať z takejto liečby prospech, ako matka tak i dieťa. Sú potrebné viaceré štúdie a treba preskúmať úlohu kyseliny listovej samostatne.
C

Vysoká hladina krvného cukru / intolerancia glukózy

U osôb s vysokou hladinou cukru v krvi, kyselina listová v kombinácii s enalaprilom (liek na krvný tlak) malo za následok nižšie hladiny cukru v krvi, v porovnaní so samotným enalaprilom. Je potrebné viac, než pokusy, aby sa dal vyvodiť záver.
C

Infekcie H. pylori

Nedávne dôkazy naznačujú, že H. pylori infekcie a nízke hladiny kyseliny listovej sa môžu dobre znášať. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Ochorenie obličiek (chronické)

Aj keď zníženie hladiny homocysteínu sa viditeľne udialo v prípade niektorých štúdii, nie je úplne janá úloha kysliny listovej, popri účasti iných látok a vitamínov rady B. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Lometrexol toxicita

Výsledky sú nejasné pri použití kyseliny listovej pri znížení toxicity rakoviny pôsobením lieku lometrexol. Treba viac štúdii.
C

Vredy v ústach (spôsobenej liečbou rakoviny)

Účinok kyseliny listovej v ústnej dutine na liečbu vredov, stavu, ktorý je spojený s liečbou rakoviny, nie je jasný. Nutné sú ďalšie štúdie.
C

Roztrúsená skleróza

Nedávne dôkazy ukazujú, že ľudia s roztrúsenou sklerózou nemusia mať podstatne zmenenú hladinu kyseliny listovej, ale môže mať vysoký homocysteín a nízku hladinu B12. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Liečba Fenytoínom - hyperplázia ďasien

Nedávne dôkazy ukazujú, že použitie kyseliny listovej môže pomôcť zabrániť prerastaniu ďasien spôsobeným liečbou fenytoínom. Užívanie kyseliny listovej nezaznamenalo žiadny prínos. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Tehotenstenský stav týkajúci sa zápalu ďasien

Na začiatku tohto roku (2014) sa uskutočnili nejaké výskumy v tejto obôasti, teda ochorenia ďasien u tehotných žien. Je potrebných viac štúdií na potvrdenie týchto pomerne sľubných výsledkov.
C

Prevencia komplikácií v tehotenstve

Štúdie preukázali, že kyselina listová v priebehu tehotenstva zabraňuje nedostatku súvisiacim s anémiou tehotných žien. Nízke hladiny kyseliny listovej počas tehotenstva môžu zabrániť vrodeným vadám a strate samotného tehotenstva. Samotná kyselina listová alebo v kombinácii s železo-folátom, môže znížiť výskyt nízkej pôrodnej hmotnosti. Úloha suplementácie folátov v tehotenstve a pri prevencii srdcových problémov u detí boli taktiež skúmané. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Mŕtvica

Výsledky štúdie sú zmiešané pri použití folátu v prípade ľudí s mŕtvicou. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti, než bude môcť byť vyslovený silný názor.
C

Zrazeniny v cievach

Hyperhomocysteinémia môže byť spojená s trombózou. Jedna štúdia ukazuje, že kyselina listová môže mať priaznivý vplyv na hyperkoaguláciu (tendenciou k tvorbe krvných zrazenín), u tehotných žien. Je však potrebný ďaľší výskum.
C

Vitiligo (nepravidelné biele škvrny na koži)

Skoršie štúdie ukazujú, že kyselina listová a vitamín B12 môže zlepšiť príznaky vitiligo. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
D

Syndrómom fragilného X (genetická porucha spôsobujúca duševné a študijné problémy)

Štúdie preukázali, že kyselina listová a jej suplementácia nemá účinok na príznaky syndrómu fragilného X chromozómu. Sú potrebné ďalšie štúdie.
F

Kolorektálny karcinóm

Dopĺňanie folátov malo nemdostatočný účinok na kolorektálny karcinóm. Okrem toho, bolo hlásené zvýšené riziko u pacientov liečených po dobu 3-6 rokov s kyselinou listovou.