Kreatín

Kreatín patrí k najlepšie preštudovaným doplnkom výživy. Športovci ho používajú na zvýšenie sily a výbušnosti. Vzhľadom na slabú chemickú stabilitu kreatínu v jeho čistej forme sa predáva vo forme monohydrátu kreatínu (C4H9N3O2 H2O), ktorý vzniká pridaním molekuly vody do molekuly kreatínu.

Dostatok kreatínu napomáha udržiavať optimálnu koncentráciu ATP (adenozíntrifosfát – okamžite použiteľná energia pre svalovú činnosť) vo forme dostatočných zásob kreatínfosfátu, ktorý je nevyhnutný na zvyšovanie objemu svalových buniek a nárastu sily. Suplementácia kreatínom je najvhodnejšia na krátkodobé zaťaženie, ako je box, kulturistika, šprint či hokej. Jeho pozitívne účinky pri vytrvalostných športoch ale neboli nikdy hodnoverne preukázané.

Celkovo sa zdá, že kreatín má mierne výhody pre intenzívne, opakujúce sa výkony, trvajúce menej ako 30 sekúnd. Nezdá sa, že má významný prínos k vytrvalostnému aeróbnemu cvičeniu.

Kofeín môže pôsobiť proti výhodám kreatínu na občasný cvičebný výkon. Okrem toho, kreatín v kombinácii s kofeínom a chvojníkom môže mať nepriaznivé účinky. Avšak, je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti, na potvrdenie týchto interakcií.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Zvýšená sila svalovej hmoty

Niekoľko vysoko kvalitných štúdií ukázalo zvýšenie svalovej hmoty s použitím kreatínu. Avšak, niektoré slabšie štúdie uvádzajú zmiešané výsledky. Celkovo dôkazy, ktoré sú k dispozícii, naznačujú, že kreatín zvyšuje silu svalovej hmoty a jej schopnosť pracovať. Budúce štúdie by mali zahŕňať vplyv individuálnych rozdielov, ako je fyzická kondícia, pohlavie a vek.
B

Kongestívne srdcové zlyhanie (chronické)

Výskum podporuje použitie kreatínu u ľudí s chronickým srdcovým zlyhaním. Niekoľko štúdií uvádza pozitívny výsledok zlepšenia svalovej sily a vytrvalosti.
C

Doplnok pri operácii (ischemická choroba srdca)

Niektoré výskumy podporujú kreatín ako kardioplegické riešenie u pacientov podstupujúcich operáciu koronárnej tepny. Medzi výhody patrí zníženie nepravidelného srdcového tepu a zniženie potreby defibrilácie. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.
C

AGAT deficit (nedostatok enzýmu pre výrobu kreatínu)

Výskum naznačuje, že dlhodobé užívanie kreatínu, môže zlepšiť neurologické schopnosti. Je potrebná ďalšia dobre navrhnutá štúdia.
C

Apnoe (zastavenie dýchania)

Skoršie štúdie kreatínu ukázali skôr zmiešané výsledky u detí s poruchou dýchania s názvom apnoe nedonosených. Je potrebná dobre navrhnutá štúdie pre lepšie pochopenie tohto vzťahu.
C

Vylepšenie atletického výkonu u starších

Učinky kreatínu nezvýšili svalovú silu, telesnú hmotnosť a ani výkon v štúdiách na starších osôbách. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (cyklisti)

U väčšiny štúdii chýba podpora pre kreatín v zlepšení výkonnosti trénovaných cyklistov. Je potrebný ďalší výskum na túto tému.
C

Vylepšenie atletického výkonu (ženy)

Nedávne štúdie naznačujú v rámci použitia kreatínu u žien, že sa u nich zvyšuje sila a vytrvalosť svalových kontrakcií. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (vysoká a intenzívna odolnosť)

Výskum naznačuje, že kreatín môže zvýšiť výdrž pri vysokej intenzite cvičenia. Je potrebný ďalší výskum na túto tému.
C

Vylepšenie atletického výkonu (veslári)

Kreatín môže ponúknuť výhody veslárom, pre vytrvalosť a rýchlosť. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (bežci)

Štúdie využívajúce kreatín u bežcov majú zmiešané výsledky. Celkovo možno povedať, že väčšina dôkazov naznačuje nedostatok výhod pre bežcov. Avšak, je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (špecifické športy)

Celkovo údaje naznačujú, že kreatín môžu využívať elitní hokejisti, futbalisti, veslári, squash športovci a zápasníci. Zlepšenie chýbalo u tenisových hráčov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (šprintéri, všeobecne)

Evidencie sú zmiešané, pokiaľ ide o používanie kreatínu počas krátkych zábleskov anaeróbnej svalovej činnosti s krátkou dobou obnovy. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vylepšenie atletického výkonu (plavci)

Údaje o účinnosti kreatínu pre plávanie výkonnosť vykazuje zmiešané výsledky. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Kostná hustota

Nedávny výskum naznačuje, že vďaka kreatínu je možné využívať účinky hustoty kostí v kombinácii so silovým tréningom. Sú potrebné viac štúdie skúmajúce kreatín samotný.
C

Kardiovaskulárne zdravie

Výskum ukazuje zmiešané výsledky za použitia kreatínu v rôznych srdcových meraniach. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Výskum uvádza, že kreatín pozitívne ovplyvňuje svalovú hmotu a športový výkon. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.
C

Kognitívne funkcie

Štúdie hodnotiace užívanie kreatínu na kognitívne funkcie hlásia nedostatok výhod v tomto smere. Ďalšie dobre navrhnuté štúdie sú potrebné v tejto oblasti.
C

Dehydratácia

Účinok kreatínu na dehydratáciu ukazuje zmiešané výsledky. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Depresia

Nedávny výskum naznačuje potenciálny prínos kreatínových doplnkov na depresiu. Ďalší výskum sa vyžaduje v tejto oblasti.
C

Diabetes (typ 2)

Štúdie ukazujú, že kreatín znižuje koncentrácie glukózy pri krátkodobom použití. Ďalšie dobre navrhnuté štúdie sa vítajú.
C

Dialýza

Limitovaný výskum naznačuje, že kreatín nemá vplyv na hladiny homocysteínu u pacientov na hemodialýze. Kreatín môže ponúknuť nejaké výhody pre svalové kŕče ako komplikácie hemodialýzou. Sú však potrebné ďalšie štúdie na túto tému.
C

Fibromyalgia

Výskum hlási významný vplyv na ťažkú fibromyalgiu, keď je kreatín v kombinácii s aktuálnym lekárským ošetrením. Sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté štúdie.
C

GAMT deficit (nedostatok enzýmu pre tvorbu kreatínu)

Nový výskum naznačuje, že kreatín je potenciálne účinnou liečbou porúch tvorby kreatínu. Ďalej je potrebná dobre navrhnutá štúdia.
C

Srdcový záchvat

Predbežné údaje naznačujú, že užívanie fosfokreatínu môže ponúknuť výhody pre srdcový infarkt v kombinácii s nifedipínom. Ďalší výskum sa vyžaduje v tejto oblasti.
C

Vysoký cholesterol

Výskum naznačuje, že kreatín môže znížiť hladinu cholesterolu. Je potrebné, aby sa v tejto oblasti vykonali rozsiahlejšie štúdie.
C

Huntingtonova choroba

Kreatín má zmiešané výsledky s ohľadom na Huntingtonovú chorobu. Ďalej je potrebné skúmať.
C

Hyperornithinemia

Vysoké množstvo Ornithinu môže viesť k oslepnutiu, svalovej slabosti a zníženému ukladaniu kreatínu do svalov a mozgu. Nedávne dôkazy naznačujú, že dlhodobo užívané kreatínové doplnky môžu pomôcť nahradiť chýbajúci kreatín a pomalú stratu zraku.
C

Inzulín

Kreatín môže mať významné účinky na uvoľnenie inzulínu a na glukózovú toleranciu. Účinky na diabetických pacientov sú nejasné. Ďalšie dobre navrhnuté štúdie sú potrebné.
C

Ischemická choroba srdca

Nedávne dôkazy naznačujú, že kreatín má potenciálny prínos v celkovom počte predčasných komorových úderov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

McArdle choroba (metabolická porucha)

Kreatín môže byť výhodný pre liečbu McArdle choroby. Avšak, ďalšie výskumy sú nutné.
C

Roztrúsená skleróza

Predbežné výsledky naznačujú, že kreatín nezlepší produkciu práce u jedincov s roztrúsenou sklerózou. Dodatočné dobre navrhnuté štúdie sú potrebné.
C

Ochabovanie svalov

Podľa predbežného prieskumu, kreatín pomohol udržať alebo zvýšiť štíhle telo a tkanivovú hmotu, silu a vytrvalosť v súvislosti s HIV. Sú potrebné viac dobre navrhnuté klinické štúdie.
C

Svalová dystrofia

Pokles intracelulárneho kreatínu v DMD môže zhoršiť svalovú slabosť. Ďalšie klinické štúdie sa vyžadujú v tejto oblasti.
C

Neuromuskulárne poruchy (všeobecné, mitochondriálna porucha)

Dôkazy pre použitie kreatínu pre jednotlivca s neuromuskulárnym ochorením je nejasný. Je možné, že kreatín môže byť užitočný v niektorých prípadoch, ale nie všetkých mitochondriálnych ochorení. Sú potrebné ďalšie výskumy.
C

Ortostatická hypotenzia (nízky krvný tlak pri státí)

Jedna štúdia uvádza významný vplyv kreatínu s glycerolom na ortostatickej hypotenzii. Účinky kreatínu sú však nejasné. Ďalšie dobre navrhnuté klinické štúdie sú potrebné.
C

Artróza

Limitovaný výskum naznačuje, že kreatín môže zlepšiť fyzické funkcie, na dolných končatinách, na hmotnosti, ale i kvalite života žien po menopauze s osteoartrózou. výskum, pre nejednoznačné a rozporuplné výsledky je nutný.
C

Parkinsonova choroba

V obmedzenom výskume, kreatín bola hlásený ako spomaľujúci progresiu Parkinsonovej choroby a mierne vraj znížil používanie symptomatickej liečby. Ďalšie dobre navrhnuté klinické štúdie sú potrebné k tejto téme.
C

Syndróm Rettov (neurodevelopmentálna porucha)

Nedávny výskum naznačuje, že kreatín môže byť prospešný pre Rettov syndróm. Dodatočné dobre navrhnuté štúdie sú potrebné.
C

Starnutie kože

Kreatínové kožné prípravky, v kombinácii s inými doplnkami, môžu poskytnúť prospech starnutiu kože, ako sú vrásky, vejarikovým partiám a ultrafialovým (UV), poškodeniam. Sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté štúdie.
C

Poranenie miechy

Limitovaný výskum hlási nepresvedčivé výsledky podielu kreatínu na poraneniach miechy. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Traumatické poranenia mozgu

Predbežné dôkazy naznačujú, že kreatín môže znížiť pobyt v nemocnici a trvanie intubačných časov u ľudí s traumatickým poranením mozgu. Ďalšie dobre navrhnuté klinické štúdie sú potrebné na túto tému.
D

Amyotrofická laterálna skleróza

Celkovo, dôkazy naznačujú, že kreatín nijako neovplyvňuje jedincov s amyotrofickou laterálnou sklerózou (ALS). Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
D

Ischemická choroba srdca

Predbežný výskum kreatínu upozornil na nedostatky v prospech kvality života ľudí s vysokým cholesterolom či hladinou triglyceridov u osôb s ischemickou chorobou srdca. Je potrebný ďalší výskum, aby mohli byť závery vykonané.
D

Neurologické poruchy

Nedávny výskum účinkov kreatínu na Angelmanov syndróm i s použitím kreatínových doplnkov ukázal, že liečba takýmto spôsobom bola neúčinná. Je potrebný ďalší výskum na túto tému.
D

Spinálna svalová atrofia

Nedávny výskum vplyvu kreatínu na spinálnu muskulárnu atrofiu upozornil na nedostatok významných vplyvov. Je potrebná ďalšia dobre navrhnutá štúdia.
D

Chirurgické zotavenie

V predbežnom prieskume, kreatínu u osôb podstupujúcich mäkkotkanivové chirurgické ošetrenie postrádal akýkoľvek vplyv na pevnosť a zloženie tela. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.