Koenzým Q10

Koenzým Q10 je antioxidant, ktorý sa nachádza v ľudskom tele. Koenzým Q10 je potrebný pre základné bunkové funkcie. Hladiny koQ10 klesajú s vekom a môže byť nízka u ľudí s rakovinou, určitých genetických poruchách, diabetesu, ochorením srdca, HIV / AIDS, svalovej dystrofie, a parkinsonovej choroby. Niektoré lieky na predpis, môžu tiež znížiť hladinu koQ10.

Existujú dôkazy o tom, že idebenon, umelá zlúčenina podobná koenzýmu Q10, môže pomôcť liečiť Alzheimerovú chorobu. Avšak, dôkazy chýbajú na podporu využitia iba koenzýmu Q10 samotného, pre túto chorobu. Sú dôkazy na podporu využitia koenzýmu Q10 na vysoký krvný tlak a srdcové zlyhanie.

Sľubné použitie koenzýmu Q10 zahŕňajú očné ochorenia, bolesti na hrudníku spôsobené cvičením, astma, chronická únava, a vysoký cholesterol, rovnako ako na liečbu vedľajších účinkov chemoterapie u detí.

Dôkaz je však v konflikte pre využitie koenzýmu Q10 pri problémoch srdcového svalu a pri športovom výkone. Existujú určité negatívne dôkazy, pre použitie koenzýmu Q10 v liečbe diabetu, hepatitídy C, a Huntingtonovej choroby.

Koenzým Q-10, je dôležitý vitamín, substancia ktorá vyžaduje správnu funkciu mnohých orgánov a ovpyvňuje chemické reakcie v tele. To pomáha zaistiť energiu do buniek. Koenzým Q-10 tiež vyzerá, že má antioxidačnú aktivitu. Ľudia s určitými chorobami, ako je kongestívne srdcové zlyhanie, vysoký krvný tlak, ochorenia parodontu, Parkinsonová choroba, a niektoré svalové ochorenia, ale i AIDS, môžu mať nižšiu hladinu koenzýmu Q-10.

Užívanie koenzýmu Q-10 ústami (orálne) pravdepodobne nezlepší atletický výkon športovca alebo nešportovca.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Nedostatok Koenzým Q10

Koenzým Q10 sa vyskytuje prirodzene v ľudskom tele, ale k jeho nedostatku môže dôjsť v dôsledku ochorenia, jeho nízkym príjmom v potrave, alebo vysokou spotrebou koQ10 organizmom. Príznaky nedostatku sú srdcové zlyhanie, vysoký krvný tlak a bolesť na hrudníku. V závislosti na príčine nedostatku, dopĺňaním koQ10 alebo zvýšeného príjmu v potrave môže byť efektívne.
A

Vrodené alebo získané poruchy

Vrodené alebo získané poruchy, obmedzujú produkciu energie v bunkách tela (mitochondriálne poruchy) - užívanie koenzýmu Q-10 ústami zdá sa, že znížuje príznaky mitochondriálnych porúch. Avšak zlepšenie príznakov je pomalé. Niektorí ľudia musia užívať koenzým Q-10 po dobu šiestich mesiacov, aby mali čo najväčší prospech.
B

Srdcové zlyhanie

Nedávne dôkazy naznačujú, že koQ10 môže byť efektívny pri chronickom srdcovom zlyhaní. Nízke hladiny koenzýmu Q10 boli spojené s týmto stavom. Koenzým Q10 bol použitý v kombinácii s inými bylinkami a doplnkami pri chronickom srdcovom zlyhaní.
B

Vysoký krvný tlak

Existujú dôkazy na podporu využitia koenzýmu Q10 v liečbe vysokého krvného tlaku. Sú však potrebné ďalšie štúdie hodnotiace dávku na dlhšiu dobu liečby.
C

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Vekom podmienená makulárna degenerácia je očnou chorobou, ktorá spôsobuje stratu zraku u starších dospelých. Nedávne výskumy naznačujú, že kombinácia acetyl-L-karnitínu, omega-3 a koenzýmu Q10 môže zlepšiť vizuálne funkcie na začiatku ochorenia. Ďalší výskum je potrebny, ktorý bude zameraný na účinky koenzýmu Q10 samotného.
C

Starnutie

Nedávna štúdia naznačuje, že kombinácia koenzýmu Q10 a ďalších antioxidantov a minerálnych látok môže zlepšiť nerovnosti pokožky a jemné vrásky. Je potrebný ďalší výskum na pochopenie úlohy Koenzým Q10 pri starnutí pleti.
C

Alzheimerova choroba

Existuje istý dôkaz (tvrdenie), že idebenon, umelá látka podobná koenzýmu Q10, môžu využiť ľudia s Alzheimerovou chorobou. Avšak, účinok koenzýmu Q10 samotného je nejasný.
C

Amyotrofická laterálna skleróza

Koenzým Q10 bol skúmaný na amyotrofnej laterálnej skleróze, je to ochorenie postihujúce nervové bunky mozgu a miechy, ktoré riadia pohyb svalov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Antioxidant

Koenzým Q10 bol študovaný pre použitie ako antioxidant aby chránil bunky pred poškodením. Koenzým Q10 sa používa v kombinácii s ďalšími antioxidantmi. Nedávna štúdia naznačuje, že to môže mať vplyv na ľudí s ochorením srdca. Viac informácií je treba preskúmať, ktoré sa budú týkať možných výhod koQ10 samotného.
C

Astma

Staršie štúdie uvádzajú, že Koenzým Q10 v kombinácii s vitamínom E a vitamínom C u konvenčnej liečby môže znížiť dávku liečiva, ktorá je potrebná na liečbu astmy. Je potrebný ďalší výskum použitia samotného koQ10.
C

Rakovina prsníka

Nízke hladiny koenzýmu Q10 môžu byť spojené s rizikom rakoviny prsníka. Existujú sľubné dôkazy podporujúce použitie koenzýmu Q10 v liečbe karcinómu prsníka, prípadne v kombinácii s konvenčnou liečbou. Je potrebný ďalší výskum.
C

Rakovina

Hladiny koQ10 môžu pomôcť predpovedať riziko progresie rakoviny kože. Jedna štúdia zistila nižšiu hladinu koQ10 u ľudí, ktorí majú rakovinu. Nedávny výskum naznačuje, že Koenzým Q10 v kombinácii s ďalšími antioxidantmi môže zvýšiť šancu na prežitie v konečnom štádiu rakoviny. Avšak, je potrebné mať viac informácií o koQ10 samotnom.
C

Šedý zákal

Nedávna štúdia naznačuje, že koQ10 môže dodať prospech zdravia očiam. Koenzým Q10 sa používa v kombinácii s vitamínom A pre zlepšenie regenerácie očného nervu. Avšak, účinok koenzýmu Q10 sám je dosť nejasný. Je potrebný ďalší výskum.
C

Vedľajšie účinky chemoterapie

Nie sú úplne jasné dôkazy na podporu využitia koenzýmu Q10 na vedľajšie účinky chemoterapie na srdce. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Bolesť na hrudníku

Koenzým Q10 bol skúmaný pre bolesti na hrudníku. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Chronický únavový syndróm

Nedávny výskum ukazuje, že koQ10 môže zlepšiť príznaky chronického únavového syndrómu. Ďalšie vysoko kvalitné výskumy je potrebné vykonať v tejto oblasti.
C

Kokaínova závislosť

Vplyv použitia koenzýmu Q10 na kokaínovú závislosť je nejasný. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.
C

Ischemická choroba srdca

Koenzým Q10 používaný v kombinácii s inými prípravkami na zníženie cholesterolu môže spôsobovať prospech ľuďom, ktorí majú ischemickú chorobu srdca. Koenzým Q10 môže tiež vraj pomôcť znížiť zápal u pacientov s touto chorobou. Je potrebný ďalší výskum v prípade koQ10.
C

Cystická fibróza

Nízke hladiny koenzýmu Q10 boli nájdené u detí s cystickou fibrózou, ochorením, ktoré spôsobuje nahromadenie hlienu v pľúcach. Kombinované prípravky obsahujúce koQ10 boli skúmané. Je potrebný ďalší výskum o účinkoch koQ10 samotného.
C

Sucho v ústach

Nedávny výskum naznačuje, že koQ10 môže zlepšiť príznaky sucha v ústach. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie.
C

Výkon cvičenia

Celkovo silný dôkaz chýba na využitie koenzýmu Q10 pre zlepšenie športového výkonu. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.
C

Fibromyalgia

Fibromyalgia je stav, v ktorom je prítomná dlhodobá bolesť a citlivosť svalov a kĺbov. Nedávna štúdia naznačuje, že ľudia s touto poruchou môžu mať prospech z užívania koenzýmu Q10. Je ale potrebný ďalší výskum.
C

Ochorenie ďasien

Skorší výskum naznačuje, že hladiny koQ10 môžu byť nižšie u ľudí s ochorením ďasien. Existujú sľubné dôkazy podporujúce koQ10 pri liečbe ochorení ďasien. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Strata sluchu

Nízke hladiny koenzýmu Q10 môžu byť spojené s vyšším rizikom straty sluchu. Evidencia je rozporuplná, pokiaľ ide o užívanie koenzýmu Q10 pri strate sluchu. Je potrebný viac dobre navrhnutý výskum.
C

Srdcový záchvat

KoQ10 môžu využiť ľudia, ktorí mali infarkt. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Srdcové choroby (chronické srdcové ochorenie)

Koenzým Q10 môže mať prínos pre ľudí s chronickým ochorením srdcového svalu. Je potrebný viac dobre navrhnutý výskum.
C

Prevencia ochorenia srdca

Koenzým Q10 môže zlepšiť krvný obeh a rozšíriť krvné cievy u ľudí s diabetom. Kombinácia koenzýmu Q10 a cesnakového extraktu môže dať prospech zdravia srdcu spojeného so stresom. Je potrebné viac vysoko kvalitných štúdii na túto tému.
C

Srdcové svalové zranenia

Výskum naznačuje, že koQ10 môžu užívať ľudia, ktorí majú kardiomyopatiu, oslabenie alebo problém so srdcovým svalom. Hladina koenzýmu Q10 môže byť nižšia u ľudí s týmto stavom. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Ochrana srdca počas chirurgického zákroku

Existuje sľubný dôkaz podporujúci využitie koenzýmu Q10 pred operáciou srdca. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Vysoký cholesterol

Dôkaz je v konflikte na podporu zníženia cholesterolu, účinkom koenzýmu Q10. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

HIV / AIDS

Nedávny výskum naznačuje, že dôkazy sú nedostatočné k podpore využitia koenzýmu Q10 pri liečbe HIV / AIDS. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Hypertriglyceridémia

Koenzým Q10 môže zlepšiť krvný tlak a ďalšie podmienky zdravia srdca u ľudí, ktorí majú vysoké hladiny triglyceridov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Imunitné vylepšenia

Koenzým Q10 bol skúmaný na posilňovanie imunitného systému. Avšak, detaily výskumných štúdii chýbajú a je potrebný ďalší výskum na túto tému.
C

Vývoj dieťaťa - neonatálna starostlivosť

Nedávny výskum naznačuje, že koQ10 môže pomôcť liečiť príznaky genetických porúch, ktoré ovplyvňujú rast a vývoj. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zlyhanie obličiek

Výsledky sú konfliktné a plne nepodporujú použitie koenzýmu Q10 pri liečbe zlyhania obličiek. Je potrebných viac dobre navrhnutých štúdii.
C

Mužská neplodnosť

Vraj existuje dôkaz, ktorý podporuje použitie koenzýmu Q10 pre zlepšenie zdravia spermií. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie v tejto oblasti.
C

Migréna

Koenzým Q10 bol skúmaný pre použitie pri liečbe migrény. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie.
C

Mitochondriálne ochorenia

Koenzým Q10 bol skúmaný u chorôb postihujúcich mitochondrie. Je sľubný dôkaz k podpore používania koQ10 pri stavoch ako je Kearns - Sayreov syndróm. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prolaps mitrálnej chlopne

Nedávny dôkaz podporuje použitie koenzýmu Q10 u detí s prolapsom mitrálnej chlopne, stavu, v ktorom srdcová chlopňa je neuzavretá správnym spôsobom. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Poruchy pohybu

Nedávne dôkazy naznačujú, že koQ10 môže byť užitočný pri liečbe príznakov Friedreichovej ataxie, chorobou, ktorá poškodzuje nervový systém. Je potrebný ďalší výskum, aby potvrdil, či koQ10 môžu využiť ľudia, ktorí majú tento stav.
C

Svalová slabosť

Koenzým Q10 môže pomôcť znížiť niektoré nežiaduce účinky liečby statínmi, vrátane svalovej slabosti. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Svalová dystrofia

V tomto prípade sú dôkazy, takpovediac, zmiešané, ktoré by podporovali koenzým Q10 alebo idebenon (umelá zlúčenina podobná koenzýmu Q10) na liečbu svalovej dystrofie, ochorenia, pri ktorom dochádza k poškodeniu svalov alebo ich strata. Je ale potrebné aby sa vykonali ďalšie výskumy v tejto oblasti.
C

Myelodysplastický syndróm

Koenzým Q10 bol skúmaný pre myelodysplastický syndróm, čo je stav, v ktorom existuje poškodenie buniek v kostnej dreni. Nedávne dôkazy naznačujú, že koQ10 môžu využívať ľudia, ktorí majú tento stav. Je ale potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Bolesť nervová

Nedávny výskum uvádza, že koQ10 môžu využívať ľudia, ktorí majú bolesti nervov spôsobenú cukrovkou. Je však potrebný ďalší výskum, aby sa tieto nálezy jednoznačne potvrdili.
C

Parkinsonova choroba

Koenzým Q10 bol študovaný pre liečbu Parkinsonovej choroby. Je sľubný dôkaz na podporu využívania koenzýmu Q10 pre tento stav. Sú však potrebné viac vysoko kvalitné štúdie.
C

Peyronieho choroba

Koenzým Q10 môže mať prospech pre mužov s Peyronieho chorobou (vybočenie, bolesť a zranenia na penise), pokiaľ ide o spomalenie progresie ochorenia a zníženie zakrivenia. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie v tejto oblasti.
C

Preklampsia

Nedávny výskum naznačuje, že koQ10 môže znížiť výskyt preklampsie (vysoký krvný tlak v priebehu tehotenstva), u žien, ktoré sú ohrozené. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Rakovina prostaty

Kombinovaný liek obsahujúci Koenzým Q10 postráda výhodu u mužov s rakovinou prostaty. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Psoriáza

Kombinácia výrobkov obsahujúcich koQ10 môže zlepšiť príznaky psoriázy, zápalového stavu pokožky. Je potrebný ďalší výskum o účinkoch koQ10 samotného.
C

Zotavenie po operácii

Koenzým Q10 v kombinácii s použitím bežných liekov môžu mať prospech pre ľudí v rekonvalescencii, po operácii rakoviny kože a môže znížiť opakovanie ochorenia. Aj keď ide o sľubný výskum, je potrebný ďalší výskum, aby sa tieto nálezy potvrdili.
C

Zvonenie v ušiach

Staršie štúdie podporujú použitie koQ10 pre zvonenie v ušiach z dôvodu zníženej prítomnosti koQ10. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.,
C

Chudnutie

Koenzým Q10 môže pomôcť k zníženiu váhy u obéznych ľudí. Hladiny koenzýmu Q10 môže byť nižšia u ľudí s madváhou. Je potrebný viac vysoko kvalitný výskum na potvrdenie týchto zistení.
D

Cukrovka

Nedávny dôkaz podporuje použitie koenzýmu Q10 v liečbe komplikácií srdca v súvislosti s diabetom. Celkovo však výsledky štúdie naznačujú, že koQ10 môže postrádať vplyv na reguláciu hladiny cukru v krvi. Je potrebný ďalší výskum.
D

Hepatitída C

Limitovaný výskum uvádza, že koQ10 môže chýbať prínos u ľudí, ktorí majú hepatitídu C. Je potrebný ďalší výskum na túto tému.
D

Huntingtonova choroba

Existujú negatívne dôkazy podporujúce použitie koenzýmu Q10 alebo idebenonu (umelá zlúčenina podobná koenzýmu Q10) pre liečenie Huntingtonovej choroby. Je potrebný ďalší výskum pre posudzovanie dlhodobého prínosu.