Glukosamín

Glukosamín je zlúčenina, ktorá sa prirodzene nachádza aj u ľudí. Je zapojená do tvorby molekúl, ktoré tvoria chrupavku.

Medicína podporuje použitie glukosamínu sulfátu v liečbe osteoartritídy kolena. Predpokladá sa, že sulfát môže pomôcť posilniť chrupavku. Ak je to potvrdené, znamenalo by to, že glukosamín sulfát forma je účinnejšia ako glukozamínu bez sulfátu.

Glukosamín je spolu s chondroitínom obsiahnutý v chrupavke. Použitie integračných terapii, ako je liečba glukosamínom je často vídaná u ľudí s osteoartrózou. Tieto liečby môžu prispieť k zníženiu dávok liekov, ako sú nesteroidné protizápalové činidlá.

Glukosamín bol skúmaný aj pre možné prínosy na hojenie rán, ochorenia kože, ako je psoriáza, a na prevenciu migrény. Je potrebný ďalší výskum v týchto oblastiach.

Výskumy ukazujú, že glukosamín je dobre znášaný po dobu až troch rokov. Avšak ľudia, ktorí sú alergickí na mäkkýše by sa mali vyvarovať jeho používaniu.

Objavili sa obavy ohľadom účinkov glukosamínu na inzulín a hladiny cukru v krvi. Avšak, niektoré nedávne štúdie ukazujú, že glukosamín nemá na toto žiadny vplyv. Táto oblasť vyvoláva aj naďalej diskusie.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Gonartróza

Dôkazy podporujú používanie glukosamín sulfátu ústami určený na liečbu osteoartrózy kolenného kĺbu. Takmer všetky štúdie použili glukosamín sulfát dodaný Rotta Research Laboratoriom, výrobcom v Európe. Nie je jasné, či glukosamín predávaný od iných výrobcov, je rovnako účinný. Štúdie, ktoré preukazujú nedostatok účinnosti zahŕňala ľudí s ťažkou osteoartrózou.
B

Artróza (všeobecne)

Niekoľko štúdií preukázali, že glukosamín ako liek na osteoartrózu sa môže využívať v iných častiach tela, okrem kolená. Avšak, je tu menší dôkaz podpory v porovnaní s gonartrózou. Gonartróza lepšie reaguje. Celkovo možno povedať, že vysoko kvalitné štúdie chýbajú. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Choroby kostí (Kashin-Beck choroba)

Predbežné dôkazy naznačujú, že glukosamín, bez chondroitín sulfátu môže pomáhať na kĺbové chrupavky, znižuje bolesť, zvýšuje fyzické funkcie a zlepší starostlivosť o vlastnú osobu u ľudí s Kashin-Beck chorobou (KBD). Je potrebný ďalší výskum.
C

Problémy s cirkuláciou

Glukosamín bol skúmaný pre chronickú žilovú nedostatočnosť, ochorením, pri ktorom sa vyskytujú problémy odosielania krvi späť do srdca z nôh. V súčasnej dobe je nedostatok dôkazov na podporu využitia glukosamínu pre túto poruchu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Cukrovka

Existuje diskusia ohľadom účinkov glukosamínu na inzulínu a krvný cukor. Aj napriek obavám o používaní glukozamínu u ľudí s diabetom, niektoré štúdie naznačujú, že môže postrádať významný vplyv na inzulín alebo hladinu cukru v krvi. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Zápalové ochorenie čriev (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída)

Skorší výskum naznačuje nedostatok dôkazov na podporu použitia glukosamínu v liečbe zápalových črevných ochorení. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Intersticiálna cystitída (zápal steny močového mechúra)

Skoršie štúdie naznačujú, že výrobok obsahujúci glukosamín sulfát a chondroitín sulfát môžu zlepšiť príznaky intersticiálnej cystitídy. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Bolesť kolena

Niekoľko štúdií preukázali zlepšenie bolesti kolena s použitím glukosamínu. Je ale potrebný ďalší výskum.
C

Bolesti bedier (dolnej časti chrbta)

Glukosamín sulfát bol skúmaný v liečbe bedrovej bolesti (bolesť v blízkosti dolnej časti chrbtice). Liečba samotným prípravkom alebo v kombinácii s draslíkom plus glukosamín sulfát, môže napomôcť znížiť bolesť. Ďalšie štúdie upozornili na nedostatok vplyvu na bolesti chrbta. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Roztrúsená skleróza

Skoršie dôkazy naznačujú, že použitiu glukozamínu môže chýbať účinok u ľudí, ktorí majú sklerózu multiplex. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Reumatoidná artritída

Skoršie dôkazy naznačujú, že je nedostatok dôkazov na podporu glukosamín použitia pre reumatoidnú artritídu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Sexuálne poruchy

Kombináciou glukosamínových produktov bolo preukázané, že nastalo zlepšenie sexuálnej dysfunkcie u mužov. Ďalšie štúdie sú potrebné, aby mohli byť prijaté pevné závery.
C

Poruchy čeľustného kĺbu

Skoršie dôkazy naznačujú nedostatok vplyvu na podporu glukosamínu, samostatne použitého alebo v kombinácii s chondroitínom pre poruchy TMK (bolesť tváre a čeluste). Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
D

Vysoký cholesterol

Glukosamín bol skúmaný pre jeho prípadné zníženie dávky low-density lipoproteinu (LDL alebo "zlý") cholesterol. Bol tiež skúmaný pre zvýšenie high-density lipoproteinu (HDL alebo "dobrý") cholesterol. Výsledky týchto štúdií ukazujú, že glukosamín postrádal významné výhody v liečbe. Ďalšie štúdie sú potrebné v tejto oblasti.