Ginko biloba

Ginko biloba sa používa v medicíne po tisíce rokov. Dnes je jedným z najpredávanejších bylín.

Ginko sa používa na liečbu mnohých stavov, z ktorých mnohé sú, snáď, opodstatnené v rámci vedeckého výskumu. Dostupné dôkazy podporujú Ginko pre správu demencie, úzkosti, schizofrénie a mozgovej krvnej nedostatočnosti (nedostatočný prietok krvi do mozgu).

Dôkaz pre iné použitia sú nedostatočné. Je potrebný ďalší výskum pre všetky použitia Ginka.

Hoci Ginko je všeobecne dobre znášaný, mal by byť používaný opatrne u ľudí s poruchami zrážanlivosti krvi, alebo pred chirurgickými alebo stomatologickými výkonmi, kvôli správam o zvýšenej krvácavosti.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Cerebrálna nedostatočnosť (nedostatočný prietok krvi do mozgu)

Cerebrálns nedostatočnosť je charakteristická neschopnosť sústrediť sa, zmätenosť, zníženie fyzickej výkonnosti, únava, bolesť hlavy, závraty, depresia, a úzkosť. Výskum Ginka pri mozgovej nedostatočnosti preukázal znižovanie a zlepšenie symptómov. Avšak, ďalší výskum je oprávnený v tejto oblasti.
B

Demencia

Celkovo možno povedať a vedecká literatúra to uvádza, že Ginko prospieva ľuďom s demenciou. Ginko môže zlepšiť kognitívny výkon a chráni pred Alzheimerovou chorobou. Avšak, závery týkajúce Ginka na demenciu sú často protichodné. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
B

Generalizovaná úzkostná porucha

Z dostupných výskumov vyplíva, že Ginko ponúka isté výhody pre ľudí s generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD). Je potrebný ďalší výskum a potvrdenie dávkovania, aby ľudia mohli mať prospech z Ginka.
B

Schizofrénia

Z výskumu vyplýva, že v kombinácii s antipsychotikami, Ginko môžu ponúknuť výhody pre ľudí so schizofréniou. Ďalší výskum je potrebný na túto tému.
C

Choroba z nadmorskej výšky

Výskum Ginko pre liečbu tohto ochorenia prináša rozporuplné výsledky. Je potrebný ďalší výskum, než sa príjmu závery.
C

Astma

Ginko extrakt alebo kombinácia produktov s Ginkom môže znížiť príznaky astmy. Je potrebný ďalší výskum, než sa vyvodí záver.
C

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Obmedzený výskum naznačuje, že ginko je menej účinný ako metylfenidát na príznaky ADHD. Štúdie využívajúce kombinácie terapie s Ginkom potvrdili výhody pre príznaky ADHD. Ďalší výskum Ginka samostatného použitia sú potrebné.
C

Autizmus

Ginko môže zlepšiť správanie a prejavy autizmu. Sú nutné ďalšie dobre navrhnuté výskumy pre preukazné závery.
C

Regulácia krvného tlaku

Závery o účinkoch Ginka na kontroly krvného tlaku chýbajú. Je potrebný ďalší výskum aby mohla byť táto oblasť uzavretá.
C

Prevencia rakoviny

Ginko postrádal akýkoľvek vplyv na vývoj rakoviny u ľudí. Ginko tiež postrádal ochranné účinky na riziká rakoviny močového mechúra. Je potrebný ďalší výskum na túto tému.
C

Chemoterapia nežiaduce účinky redukcie

Tam je nepresvedčivé dôkazy o účinnosti Ginko znížiť cievnu nepriaznivé účinky spojené s chemoterapiou nejakou, ako je 5-fluorouracil (5-FU). Ďalšie štúdie sa vyžadujú na túto tému.
C

Chronické cochleovestibularné poruchy (poruchy sluchu)

K dispozícii je obmedzený dôkaz o účinku Ginka u tohto ochorenia. Ďalšie pokusy sú potrebné pre vyvodenie záverov.
C

Chronická žilová nedostatočnosť

Ginko vraj dokáže rozšíriť a uvoľniť cievy. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Krívanie (bolestivé nohy od upchatia tepien)

Ginko môže zlepšiť príznaky krívania. Štúdie uvádzali nepresvedčivé argumenty i závery. Je potrebné vykonať ďalšie dôkazy, aby sa dali vyvodiť závery.
C

Kokaínová závislosť

Nie je jasné, či Ginko je užitočné pri liečbe závislosti od kokaínu. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Kognitívny výkon

Podľa výskumu, môže Ginko zlepšiť kognitívne funkcie u pacientov s roztrúsenou sklerózou a vaskulárne kognitívne poruchy bez demencie. Iné výskumy však zistili, že tieto štúdie boli chýbné. Je potrebné viac dobre navrhnuté štúdie pre vyvodenie záverov.
C

Znížené libido a erektilna dysfunkcia

Predpokladá sa, že Ginko môže byť účinné pri liečbe erektilnej dysfunkcie. Ginko môže pomôcť rozširiť cievy. Avšak, je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Depresie a sezónna afektívna porucha

K dispozícii sú dôkazy o používaní Ginka na depresiu alebo sezónnu afektívnu poruchy. Závery o pozitívnom fungovaní ginka sú nepresvedčivé.
C

Diabetická nefropatia (ochorenie obličiek)

Účinok Ginka bola študovaná na rôznych koncových bodov u ľudí s diabetickou nefropatiou. Dávky boli pozorované aj v parametroch funkcie obličiek. Je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné vyvodiť závery.
C

Diabetická neuropatia (poškodenie nervov)

Ginko v kombinácii s vitamínmi B postrádal vplyv na príznaky diabetickej neuropatie vs. vitamínu B samotného. Je potrebný ďalší výskum.
C

Dyslexia

Ginko sa tradične používa pre zlepšenie pamäti a kognitívnych funkcií. Predbežné výsledky naznačujú, že Ginko môže byť prínosom pre dyslexiu. Ďalšie štúdie sú potrebné, aby sa dali vykonať závery.
C

Výkon Cvičenie

Limitovaný výskum zaznamenal zvýšenú odolnosť u zdravých mužov pri podavaní kombinovaných prípravkov s ginkom.
C

Fibromyalgia

Koenzým Q10 a Ginko zlepšil kvalitu života a sebahodnotenie u ľudí s fibromyalgiou. Je potrebný ďalší výskum.
C

Glaukóm (zvýšený vnútroočný tlak)

Výskum naznačuje, že Ginko nemá vplyv na glaukóm. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Graves choroba (porucha štítnej žľazy)

Potenciálne vlastnosti antioxidačné použitím Ginka môže znížiť toxicitu spojenú s liečbou jód-131. Ďalšie štúdie sú potrebné, aby sa dali vyvodiť jasné a pevné závery.
C

Strata sluchu

U jedincov so stratou sluchu, vyššia dávka Ginka bol účinnejšia než nižša Ginko dávka. Ginko môže znížiť zápal ucha a zlepšiť sluch. Dobre navrhnutý výskum je stále potrebné v tejto oblasti.
C

Choroba srdca

Ginko môže mať pozitívny prínos na prietoku krvi a relaxáciu krvných ciev. Avšak, Ginko môžu postrádať účinok na ďalšie kardiovaskulárnych príhody. Ďalšie štúdie sa vyžadujú v tejto oblasti.
C

Hemoroidy

V skoršom výskume, Ginko bolo účinné pri liečbe ľudí s hemoroidami. Komponenty Ginka môžu tiež zmierniť bolesť a krvácanie spojené s hemoroidami.Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Vysoká hladina krvného cukru / glukóza intolerancia

Účinky Ginka na inzulínu a glukózy odpoveď chýbali u ľudí s diabetom 2. typu, prediabetes, alebo normálnu glukózovu toleranciu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Makulárna degenerácia (očné ochorenie)

Predbežný výskum naznačuje, že Ginko môže mať antioxidačné účinky a zlepšuje prietok krvi v oku. Zostáva nejasné, či makulárna degenerácia môže byť ovplyvnená ginkom. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zvýšenie pamäte (u zdravých ľudí)

Dôkazy sú zmiešané čo sa týka zlepšovania pamäte u zdravých jedincov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Duševnú výkonnosť (po jedle)

Vplyv Ginka ba duševnú bdelosť po jedle je nejasný. Ginko môže mať pozitívny prínos na niektoré, ale nie všetky koncové body. Ďalšie štúdie sú potrebné na túto tému.
C

Migréna

Rôzne štúdie skúmali účinky Ginka ako súčasť zložených produktov liečby migrény. Celkovo tieto štúdie naznačujú dôkazy v prospech detí a žien. Ďalšie dobre navrhnuté štúdie by mali preskúmať účinky ginka samotného.
C

nálada a poznanie žien po menopauze

Na začiatku výskumu, Ginko preukazovalo, že má mierny priaznivý vplyv na náladu a poznanie u žien po menopauze. Avšak, použitie multi-zložky prípravku Gincosan® postrádalo významné účinky. Je potrebný ďalší výskum samotného ginka na potvrdenie týchto výsledkov.
C

Roztrúsená skleróza

Ginko má protizápalové a faktor aktivujúce doštičky (PAF), inhibujúce vlastnosti, čo môže pomôcť liečbe roztrúsenej sklerózy (MS). Avšak, dobre navrhnuté štúdie ukazujúce výhody chýbajú. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Očné alergie

Skorší výskum naznačuje, že prídavok Ginka môže zlepšiť príznaky alergie v oku. Dobre navrhnutý výskum je stále potrebný k tejto téme.
C

Predmenštruačný syndróm (PMS)

Existuje dostatok dôkazov vyvodzujúcich závery Ginko využitia pre predmenštruačný syndróm (PMS). Sú potrebné dobre navrhnuté štúdie v tejto oblasti.
C

Pľúcna intersticiálna fibróza (zjazvenie pľúcneho tkaniva)

V minulom roku (2015) bolo zistené, že ginko je účinný pri liečbe pľúcnej intersticiálnej fibrózy. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Kvalita života

Niekoľko štúdií ukázalo, že Ginko môže pomôcť v kvalite života. Je potrebný ďalší výskum, aby sa dal vyvodiť záver.
C

Retinopatia (poškodenie očí diabetom 2. typu)

Skorší výskum naznačuje, že Ginko extrakt mal prínos pre ľudí s retinopatiou. Avšak, dostatočný dôkaz stále chýba k tomuto záveru. Ďalšie štúdie sa vyžadujú v tejto oblasti.
C

Starnutie kože

Gél základňa obsahujúce Ginko bol účinný pre hydratáciu pokožky, hebkosti pokožky a redukcia vrások. Ďalší výskum je potrebné v tejto oblasti.
C

Poruchy čuchu

Ginku chýbala ďalšia výhodapri aplikácii na poruchu čuchu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Rakovina žalúdka

Obmedzené dôkazy naznačujú, že Ginko môže znížiť objem nádoru. Ďalšie štúdie na ľuďoch sú potrebné vykonať.
C

Zotavenie z mŕtvice

Laboratórne štúdie naznačujú, že Ginko môže byť užitočné bezprostredne po mŕtvici, pretože má antioxidačné účinky na krvné cievy. Avšak, štúdie Ginka u ľudí, ktorí mali mŕtvicu preukazali nedostatok výhod. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Tinitus (zvonenie v ušiach)

K dispozícii je konfliktný výskum týkajúci sa použitia Ginka k hučaniu v ušiach. Ďalšie dobre navrhnutý výskum je potrebný pre sporné terajšie výsledky.
C

Vertigo (závraty)

Existujú nepresvedčivé dôkazy o Ginko aplikácii pri liečbe závratov. Ďalší výskum je potrebný.
C

Vitiligo (nedostatok pigmentácie kože)

Limitovaný výskum skúmal účinnosť Ginka pre vitiligo. Ďalšie dobre navrhnuté štúdie sa vyžadujú na túto tému.
D

S vekom spojené zhoršenie pamäte

S vekom spojené poruchy pamäti (AAMI) je nešpecifický syndróm, ktorý môže byť spôsobený Alzheimerovou chorobou alebo Multiinfarktovou demenciou. Celkovo dôkazy nepodporujú výhody Ginka pre stratu pamäti. Je potrebné vykonať ďalšie štúdie.
D

Raynaudova choroba (zlá cirkulácia)

Obmedzený výskum naznačuje, že ginko môžu byť účinné pri znižovaní počtu útokov Raynaudovou chorobou (RD). Iné štúdie však uvádzajú, že významné zmeny chýbali. Je potrebný ďalší výskum.