DHEA hormón

Dehydroepiandrosterone (DHEA) je hormón, ktorý pochádza z nadobličiek a zpečene. Nachádza sa tiež v mozgu. DHEA vedie k produkcii androgénov a estrogénov (mužský a ženský pohlavný hormón). Hladiny DHEA v tele začínajú klesať po tridsiatke. Úrovne sa znižujú rýchlejšie u mužov, ako u žien. U mužov, DHEA je vylučovaný semenníkmi. Nižšie hladiny DHEA sa vyskytujú u ľudí s hormonálnymi poruchami, HIV / AIDS, Alzheimerovou chorobou, ochoreniami srdca, depresie, diabetes, zápalov, poruchami imunity, a osteoporózou. Kortikosteroidy, antikoncepcia užívaná ústami, a látky, ktoré liečia duševné poruchy, môžu znížiť hladinu DHEA.

Dôkazy naznačujú, že DHEA môže pomôcť liečiť depresiu, obezitu a osteoporózu. Je však potrebný ďalší výskum na podporu tohto použitia, tiež pre hormonálne poruchy, sexuálne funkcie, a lupusu (autoimunitné ochorenie, ktoré postihuje kožu a orgány). DHEA bol tiež študovaný a skúmaný na liečbu HIV, schizofrénie, a vážne zranenia.

DHEA môže spôsobiť vedľajšie účinky, spojené s inými hormónmi. Ženám sa môžu objaviť príznaky, ako je mastná pleť, zvýšený rast vlasov - neprirodzený, hlboký hlas, nepravidelná menštruácia, a menšia veľkosť pŕs. U mužov môžu narásť prsia, pocítia nutkanie na močenie, agresivitu, alebo sa im zmenšia semenníky. Ďalšie vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u oboch pohlaví sú akné, problémy so spánkom, bolesti hlavy, nevoľnosť, svrbenie kože a zmeny nálady. DHEA môže tiež mať vplyv na hladiny ďalších hormónov, inzulínu, a cholesterolu. Bezpečnostné informácie o dlhodobých účinkoch DHEA chýbajú. DHEA môže zvýšiť riziko zväčšenia prostaty, prsníkov a rakoviny vaječníkov.

Kľúč a vysvetlenie k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Ochorenia a stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Hustota kostií

Starnutie a ochorenia, ako je lupus (autoimunitné ochorenie, ktoré má vplyv na kožu a orgány) a anorexia môže spôsobiť stratu kostnej hmoty. Dôkazy naznačujú, že vyššie hladiny DHEA môže byť spojené s vyššou hustotou kostí, najmä u žien, ktoré podstúpili menopauzu. Výskum uvádza, že DHEA doplnky môžu pomôcť zvýšiť hustotu kostí.
A

Depresia

Väčšina štúdií o používaní DHEA na depresiu podporuje jeho použitie na tento účel. Nedávny výskum uvádza, že vysoké hladiny DHEA môže byť spojené s úspešnou liečbou závažnej depresie Sú ešte potrebné dlhodobé štúdie.
A

Chudnutie

Väčšina štúdií o používaní DHEA podporuje jeho použitie na účel chudnutia. 7-Keto produkt, ktorý obsahuje DHEA, môže pomôcť metabolizmus zlepšiť. Je ešte však potrebný dlhodobý výskum.
B

Nedostatočnosť nadobličiek

Existuje dobrý dôkaz podporujúci využívanie DHEA na nedostatočnosť nadobličiek aj v prípade ktorom nadobličky nedávajú dostatok hormónov. Štúdie naznačujú, že DHEA môže zvýšiť hladiny hormónov, zdravia a kvality života u ľudí s poruchami nadobličiek. Iné výskumy však našli nedostatok vplyvu DHEA na symptómy depresie a zdravie srdca. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
B

Lupus

Hladiny DHEA sú nižšie u žien, ktoré majú lupus (autoimunitné ochorenie, ktoré má vplyv na kožu a orgány). DHEA môže posilniť imunitné funkcie. Výskum naznačuje, že DHEA môže pomôcť zlepšiť príznaky SLE. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
B

Sexuálne funkcie / libido / erektílna dysfunkcia

Výskum preukázal, nižšie hladiny DHEA u mužov s erektilnou dysfunkciou. DHEA suplementácia môže pomôcť ľuďom so sníženým libidom. Avšak, vysoko kvalitné štúdie preukázali nekonzistentné výsledky týkajúce DHEA doplnkov ku zlepšeniu sexuálnej funkcie, libida a erektilnej dysfunkcie. Hoci je výskum v tejto oblasti sľubný, je nutné vykonať ďalšie dobre navrhnuté štúdie.
C

Starnutie

Hladiny DHEA sa môžu znižovať s vekom. Nedávny dôkaz prostredníctvom štúdii u starších osôb naznačuje, že DHEA môže pomôcť chrániť pred poklesom súvisiacich s vekom a úpadkom telesných funkcii. Výskum naznačuje, že nízke hladiny hormónov, ako je DHEA môže štatisticky súvisieť s celkovou úmrtnosťou u starších mužov; Avšak tieto údaje boli silno kritizované. V inej štúdii, vzťah medzi úrovňami DHEA a mentálným stavom jedincov chýbal. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

AIDS / HIV

Nedávny výskum naznačuje nižšie úrovne DHEA a môže predpovedať progresiu HIV. DHEA môžu využiť ľudia, ktorí majú HIV, pokiaľ ide o posilnenie imunitného systému a blokovania reaktivácie ochorenia. DHEA bola navrhnutá ako alternatívna alebo doplnková terapia pravidelnej liečby infekcie HIV-1. Avšak sú k dispozícii aj konfliktné dôkazy. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Rakovina krčka maternice

Nedávne výskumy a dôkazy naznačujú, že DHEA vložený do pošvy môže mať prospech u žien s rakovinou krčka maternice. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Chronický únavový syndróm

Jestvujú domnienky, že DHEA môže zlepšiť príznaky únavy. Skoršie štúdie uvádzajú, že DHEA môžu využívať ľudia, ktorí majú chronický únavový syndróm. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP)

Predbežné výsledky naznačujú, že DHEA zlepšuje chôdzu a pľúcne funkcie u ľudí s CHOCHP. Aj keď je to sľubné, nedostatky v tejto štúdii sú predsa len významné. Ďalšie vysoko kvalitné štúdie sú potrebné.
C

Ischemická choroba srdca

Výskum naznačuje, že vysoké hladiny DHEA môžu byť spojené s nižším rizikom upchatia tepien. Iné štúdie uvádzajú, že rizikové faktory srdcových ochorení, ako je obezita, inzulínová rezistencia, a vysoký cholesterol sa môžu zlepšiť s DHEA. Nedávne štúdie a dôkazy tiež zistili, že DHEA môže zlepšiť funkciu ciev, znižuje bolesti na hrudníku, a prevenčne pôsobí proti vzniku krvných zrazenín. Avšak, konzistentné výsledky chýbajú, pokiaľ ide o výhody DHEA na cholesterol. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Cukrovka

Nízka hladina DHEA môže byť spojená s cukrovkou, problémami krvného cukru a rezistenciou na inzulín. Avšak, v týchto tvrdeniach chýbajú púresvedčivé dôkazy. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vysadenie drogy

Existujú silne zmiešané dôkazy a tvrdenia, týkajúce sa výhody DHEA pre ľudí, ktorí podstupujú abstinenčné príznaky z vysadenia kokaínu alebo heroínu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Fibromyalgia

Nedávne dôkazy naznačujú, že DHEA chýba prínos a istota u ľudí s fibromyalgiou (chronickou bolesťou svalov a únavou). Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Imunitné funkcie

Niektoré štúdie uvádzajú, že DHEA môže posilniť imunitné funkcie. Aj keď tieto štúdie sa nevykonávali na ľuďoch, dostupný výskum uvádza, že DHEA môže zvýšiť imunitný systém, najmä vo vyššom veku. Môže sa tiež využiť pri liečbe stavov, ako je lupus, astma, žihľavka, ekzém, a zápal pľúc, a tiež stavy s transplantáciou orgánov. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Neplodnosť

Nedávne výzkumy a dôkazy naznačujú, že DHEA môžu využívať ľudia, ktorí majú problémy s plodnosťou, a to najmä tých, ktoré su neúspešní oplodnením in vitro. Avšak, je navrhované, aby bolo DHEA aplikované pod dohľadom kvalifikovaného zdravotníckeho pracovníka. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zápalové ochorenie čriev

Nedávne štúdie a dôkazy, tvrdia, že DHEA môžu využívať ľudia, ktorí majú Crohnovú chorobu, čo je stav, ktorý môže spôsobiť hnačku, bolesť brucha, a krvácanie z konečníka. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vyvolanie pôrodu

Nedávne štúdie a dôkazy naznačujú, že DHEA môže skrátiť dĺžku pôrodu. Sú potrebné vysoko kvalitné skúšky na určenie bezpečnosti pre dojčatá. Opatrnosť sa odporúča preto, že vysoké hladiny androgénov môžu mať negatívny vplyv na tehotenstvo alebo dojčenie dieťaťa.
C

Menopauza

Nízke hladiny DHEA boli spojené s poruchami v sexuálnej funkcii a kognitívných výkonností u žien po menopauze. Avšak nedávne dôkazy naznačujú, že DHEA môže chýbať prínos pre ženy, ktoré prichádzajú do menopauzy. Je potrebný vysoko kvalitný výzkum v tejto oblasti.
C

Potrat

Niektoré výskumy uvádzajú, že DHEA suplementácia môže znížiť vyskytnutie potratu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Myotonická dystrofia

Myotonická dystrofia (chradnutie svalov a slabosť), môže byť spojená s nízkymi hladinami DHEA. Existujú konfliktné informácie, pokiaľ ide o používanie DHEA na liečenie tohto stavu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Čiastočný nedostatok androgénu

Výskumy naznačujú, že nízka dávka DHEA môže ovplyvniť príznaky čiastočného nedostatku androgénov, mužského pohlavného hormónu. DHEA môže chrániť pred poklesom súvisiacich hormonálnych funkcií s vekom. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Schizofrénia

Nedávne výzkumy a dôkazy naznačujú, že DHEA môžu využívať ľudia, ktorí majú schizofréniu. Niektoré správy oznámili vysokú hladinu DHEA u ľudí so schizofréniou, zatiaľ čo iní mal naopak nízku úroveň. Účinky DHA samotného sú dosť nejasné. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Starnutie kože

Nízke hladiny DHEA sú spojené so starnutím pleti a nízkou produkciou kolagénu. Nedávne výskum naznačuje, že DHEA môže byť aplikovaný na kožu s cieľom zabrániť starnutiu kože. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vaginálna atrofia

Nedávny výskum uvádza, že z DHEA môžu mať prospech ženy po menopauze, ktoré majú vaginálnu atrofiu (stenčenie, vysúšanie, a zápal pošvovej steny). DHEA môže podporovať rast vaginálnych buniek, znížiť vaginálne pH, a zlepšiť výskyt bolesti pri sexe. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
D

Kognitívne poruchy

Vyššia úrovne DHEA bola spojená s lepšou kognitívnou funkciou (myslenie), sústredeniu a pracovnej pamäti. Avšak dôkazy na podporu využitia DHEA pre tento účel chýbajú. Ďalšie štúdie sú očakávané v tejto oblasti.
D

Svalová sila

K dispozícii nie je dostatok dôkazov na podporu využívania DHEA k zlepšeniu svalovej sily. Ďalší výskum je oprávnený v tejto oblasti.
D

Psoriáza

Nedávne štúdie a dôkazy naznačujú, že DHEA môže chýbať celkový prínos u ľudí, ktorí majú psoriázu (vločkovité, červené škvrny na koži a podráždenie). Sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté štúdie v tejto oblasti.
D

Reumatoidná artritída

Nedávne štúdie a dôkazy naznačujú, že DHEA môžu postrádať výhody u ľudí, ktorí majú reumatoidnu artritídu. Sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté štúdie v tejto oblasti.
D

Sjögrenov syndróm

Sjögrenov syndróm je autoimunitné ochorenie charakterizované suchými očami a ústami. Mnoho žien so Sjögrenovým syndrómom trpia nedostatkom androgénu (mužský pohlavný hormón) a nízkou hladinou DHEA. Hoci obnovenie hladiny DHEA môže zlepšiť imunitné funkcie a zápal, dôkazy naznačujú nedostatok účinku na Sjögrenov syndróm.