Čierna Kohosh

Čierna cohosh je populárna ako alternatíva k hormonálnej terapii pri liečbe klimakterických symptómov, ako sú návaly tepla, poruchy nálady, nadmerné potenie, búšenie srdca, a vaginálne suchosti. Niekoľko štúdií uvádza, že black cohosh môže zlepšiť príznaky menopauzy až po dobu jedného roka, aj keď dôkazy sú nedostatočné.

Mechanizmus účinku čierneho cohosh zostáva nejasná. Výskum naznačuje, že tu môžu existovať priame účinky na estrogénové receptory, aj keď sa jedná o oblasť, ktorá sa aktívne diskutuje.

Bezpečnosť a účinnosť, po dobu dlhšiu ako jeden rok, nebola zatiaľ preukázaná. Správy naznačujú pomernú bezpečnosť krátkodobého užívania, vrátane u žien s príznakmi menopauzy, pre ktoré sa substitučná terapia estrogénov neodporúča. Avšak, je potrebná opatrnosť, kým nie sú k dispozícii údaje o bezpečnosti kvalitnejšie. Objavili sa správy o poškodení pečene a tiež vyššej úrovne olova v krvi z čiernej cohosh. Použitie čiernej cohosh u vysoko rizikových populácií (ako u žien s anamnézou karcinómu prsníka) by malo byť vedené pod dohľadom licencovaného lekára.

Koreň čiernej cohosh sa používa na terapeutické účely. Cohosh koreň obsahuje niekoľko chemických látok, ktoré môžu mať pozitívne účinky v tele. Niektoré z týchto látok pracujú pre imunitný systém a môžu mať vplyv na obranyschopnosť organizmu proti chorobám. Pomáhajú telu znížiť zápaly. Ďalšie chemické látky u Cohosh koreňa môžu ovplivniť nervy a mozog. Tieto chemikálie by mohli fungovať podobne ako iné chemické látky v mozgu, zvané serotonín - pomáha mozgu posielať správy do iných častí tela. Cohosh koreň má tiež niektoré účinky podobné ženskému hormónu estrogén. V niektorých častiach tela, čierna cohosh môže zvyšovať účinky estrogénu. V iných častiach tela, čierna cohosh môže znížovať účinky estrogénu. Estrogén sám má rôzne účinky v rôznych častiach tela. Estrogén spôsobuje rôzne efekty u ľudí v rôznych fázach života. Cohosh by nemal byť považovaný za "bylinný estrogén" alebo náhrada estrogénu. Je lepšie myslieť naň, ako na bylinu, ktorá pôsobí podobne ako estrogén.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

C

Artritída

Vzhľadom k obmedzenému výskumu, účinok čierneho cohosh na artritídu je nejasný. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Hustota kostí (ženy po menopauze)

Štúdie ukazujú, že čierne cohosh má zmiešané výsledky s ovplyvňovaním hustoty kostnej hmoty. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Rakovina prsníka

Z výskumu vyplýva, že čierny cohosh má zmiešané výsledky pri rakovine prsníka. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Srdcové choroby (ženy po menopauze)

Limitovaný výskum ukazuje zmiešané výsledky, pokiaľ ide o čierny cohosh a jej vplyvu na cholesterol a srdcové choroby a riziká s tým spojené.Je potrebných viac dobre navrhnutých štúdii.
C

Neplodnosť

Výskum, ktorý je k dispozícii, naznačuje, že účinok čierneho cohosh na neplodnosť je nejasný. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Príznaky menopauzy

Čierny cohosh je populárnou alterantívou k predpisovaniu hormonálnej terapie na liečbu menopauzálnych symptómov. Počiatočný ľudský výskum naznačuje, že čierny cohosh môže zlepšiť niektoré z týchto príznakov po dobu až jedného roka.Avšak, aktuálny dôkaz momentálne neexistuje, je potrebný ďalší výskum..
C

Duševnú výkonnosť (ženy po menopauze)

Čierny cohosh nebol zatiaľ poriadne skúmaný v spojitosti s duševnou výkonnosťou u žien po menopauze. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Migréna (menštruačná)

Čierny cohosh môže byť potenciálnou liečbou migrény spojenej s menštruáciou. Ďalší výskum v tejto oblasti je oprávnené.