Červená kvasinková fermentovaná ryža

Červená kvasinková fermentovaná ryža - RYR, je vyrobená z kvasiniek (Monascus purpureus) a je pestovaná ako ryža. Pestuje sa v niektorých ázijských krajinách.

Červená kvasinková fermentovaná ryža je ryža fermentovaná červenou kvasinkou (Monascus purpureus), ktorá na nej žije. Bolo preukázané, že tento mikroorganizmus produkuje látku lovastatín – monakolín K. Jedná sa o prvú látku zo skupiny statínov uvedených do klinického používania. Konzumácia fermentovanej červenej ryže vedie k znižovaniu hladiny cholesterolu v krvi a znižuje riziko výskytu chorôb srdca a ciev. Monakolín K z červenej ryže prispieva k udržaniu hladiny cholesterolu v krvi.

Červená kvasinková fermentovaná ryža obsahuje niekoľko zlúčenín známych ako monakolíny, ktoré blokujú produkciu cholesterolu a optimalizujú hladinu krvných lipidov. Monakolín K, má rovnakú štruktúru ako látky lovastatín a mevinolín. Štúdie naznačujú, že užívanie Červenej kvasinkovej fermentovanej ryže môže viesť k zníženiu (10-33%) lipoproteinu (LDL, alebo "zlého") cholesterolu. Informácie o bezpečnosti dlhodobého užívania červenej ryže sú obmedzené v tomto okamihu.

Pigmenty z červenej ryže boli použité na farbenie potravín v ázijskej kuchyni. Budúce využitie môže zahŕňať zníženie rizika ochorenia srdca a zlepšovanie zdravia ľudí s diabetom.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Vysoký cholesterol

Monacolins zlúčeniny obsiahnuté v extrakte z červenej ryže, dávajú prospech zdraviu, jednoznačne znížujú hladinu cholesterolu i keď účinok je doposiaľ stále nejasný. Predpokladá sa, že červená ryža môže blokovať absorpciu cholesterolu a má nadmerné antioxidačné účinky. Celkové výsledky naznačujú, že červená ryža a jej produkty môžu znižovať hladinu celkového a LDL cholesterolu u ľudí s vysokým cholesterolom. Niektoré štúdie tiež naznačujú zvýšenie HDL cholesterolu. Je potrebných ešte viac informácií o dlhodobej bezpečnosti a účinnosti.
C

Ischemická choroba srdca

Ľudské štúdie naznačujú, že červená ryža - jej užívanie - môže zvýšiť prietok krvi ciev a znížuje zápal. Avšak je potrebný ďalší výskum za účelom zistenia účinku na srdcové ochorenia a úmrtnosť.
C

Cukrovka

Aj keď to nebolo skúmané na ľuďoch, bolo zistené, že červená ryža znížuje hladiny cukru v krvi a zvýšuje inzulín vo výskume na zvieratách. Skoršie ľudské štúdie tiež naznačujú, že červená ryža môže mať výhody na Diabetes. Je potrebný ďalší výskum.
C

Fatty pečeň

Skoršie dôkazy naznačujú, že červená ryža môže dávať prospech zdraviu pečene u ľudí, ktorí majú diabetes. Sú však potrebné ďalšie štúdie, než sa bude dať vykonať pevný záver.