Brusnice

Často sa používajú na liečbu zapalov močového traktu. Neexistuje kvalitný dôkaz podporujúci využívanie brusnicovej šťavy a brusnicových doplnkov, aby sa zabránilo infekcii močových ciest. Väčšina dostupných štúdií sú nižšej kvality. Jasné pokyny pre dávkovanie tiež chýbajú, ale vzhľadom ku bezpečnosti brusníc ako takých, môže byť rozumné odporúčať použiť malé množstvo brusnicovej šťavy, aby sa zabránilo UTI (Infekcie močových ciest) u non-chronicky chorých jedincov.

Vzhľadom k preukázanej účinnosti antibiotík, brusnice by sa nemali považovať za liečbu prvej voľby.

Brusnice boli skúmané pre početné ďalšie lekárske účely. Medzi sľubné oblasti skúmania patrí prevencia infekcii H. pylori, ktorá spôsobuje gastrointestinálne vredy a ešte tiež "zabodoval" zubný plak.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

C

Achlórhydria a B12 absorpcia

Predbežný výskum naznačuje, že brusnicová šťava môže zvýšiť absorpciu vitamínu B12 u pacientov užívajúcich antacidá (lieky, ktoré znižujú žalúdočnej kyseliny), ako sú inhibítory protónovej pumpy, lansoprazolu (Prevacid®). Avšak, tento účinok môže byť v dôsledku kyslosti šťavy skôr, než aktívna zložka brusníc samotných. Je potrebný ďalší výskum, aby mohli byť odporúčania vykonané.
C

Antibakteriálne účinky

Výsledky výskumu brusníc ako antibakteriálneho prvku ukazuje protichodné výsledky. Je potrebný ďalší výskum, než sa môže záver vyvodiť.
C

Antioxidant

Podľa laboratórneho výskumu, brusnica môže mať antioxidačné vlastnosti. Human výskum chýba. Je potrebný ďalší výskum.
C

Antivírusové a antifungálne účinky

Laboratórny výskum skúmal antivírusové a antimykotické vlastnosti brusníc. K dispozícii je nedostatok spoľahlivých (human) štúdií, podporujúcich využitie brusníc v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny

Aj odborníci sú presvedčení, že brusnice by mohli pôsobiť prevenčne v rámci rakovinových ochorení. Výskum je potrebné čo najskôr vykonať i pre silné odporúčania.
C

Kardiovaskulárne ochorenia

V predbežnom ľudskom výskume u pacientov s ischemickou chorobou srdca, spotreba brusnicovej šťavy znižila krčnú femorálnu rýchlosť pulznej vlny, meranej arteriálnej tuhosti. Je potrebný ďalší výskum.
C

Chronické infekcie močových ciest (profylaxia u detí s neurogénnym močovým mechúrom)

Tvrdenie, že brusnice môžu byť účinné v prevencii infekcií močových ciest u detí s neurogénnym močovým mechúrom nie je plne zdokladované.
C

Zubný plak

Brusnicová šťava bola navrhnutá ako užitočná pre ústnu starostlivosť. Avšak, mnoho komerčných brusnicových štiav, produktov s vysokým obsahom cukru, nemusia byť vhodné pre tento účel. Nie je dostatok výskumnýhch informácii v tejto oblasti.
C

Cukrovka

Závery učinkov brusníc na hladinu cukru v krvi u pacientov s diabetom chýbajú. Je potrebný ďalší výskum.
C

Infekcie H. pylori

Nedávno sa objavilo tvrdenie v rácmic jednej štúdie, že brusnica môže znížiť schopnosť baktérií Helicobacter pylori žiť v žalúdku a spôsobiť tam vredy. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Obličkové kamene

Podľa predbežných výskumov, nie je jasné, či pitie brusnicovej šťavy zvyšuje alebo znižuje riziko tvorby obličkových kameňov.
C

Znižujúci lipidov efektu

Boli pozorované účinky znižujúce hladinu lipidov následkom požívania brusníc u jedincov s obezitou a cukrovkou. V tejto dobe dôkazy na podporu týchto účinkov chýbajú. Je potrebný ďalší výskum.
C

Zlepšenie pamäti

Predbežné výsledky výskumu ukazujú, že brusnicový džús môže zvýšiť celkovú schopnosť zapamätať si. Sú potrebné ďalšie kvalitné štúdie na potvrdenie týchto výsledkov.
C

Metabolický syndróm

Brusnicový džús - jeho vplyv chýbal na rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s metabolickým syndrómom. Je potrebný ďalší výskum.
C

Radiačná liečba - vedľajšie účinky (rakovina prostaty)

Existuje predbežný dôkaz, že brusnice nie sú účinné v prevencii močových príznakov spojených s panvovou radiačnou terapiou u pacientov s karcinómom prostaty.
C

Zníženie zápachu z inkontinencie / katetrizácia močového mechúra

Existuje predbežný dôkaz, že brusnicová šťava môže znížiť zápach moču z inkontinencie alebo katetrizácie močového mechúra. Je potrebný ďalší výskum.
C

Stres

Účinok brusnicových doplnkov na poruchy stresom boli skúmané. Aj keď existujú dôkazy o prospechu, je potrebný ďalší výskum.
C

Zápal močových ciest

Brusnicový ovocný prášok zlepšuje medzinárodné skóre prostatických symptómov (IPSS) a kvalitu života u mužov so symptómami zápalu dolných močových ciest (LUTS), a so zvýšenou hladinou prostatického špecifického antigénu (PSA) a / alebo benígnou hyperpláziou prostaty. Je potrebné prijať ďalší dobre navrhnutý výskum.
C

Infekcie močových ciest (prevencia)

Existuje niekoľko štúdií brusnicovej šťavy (alebo kapsúľ), na prevenciu infekcií močových ciest (UTI) u zdravých žien, tehotných žien, jedincov s miechovým poranením. Aj keď žiadna štúdia presvedčivo nedemonštruje schopnosť brusníc v zabránneniu infekcii močových ciest, výsledok však aj tak preukazuje tendenciu podporovať užívanie brusníc. nie je úplne jasné čo spôsobuje dobrý účinok brusníc. Asi pôsobí tak, že bráni baktérií prilepeniu sa na bunky, ktoré lemujú močový mechúr. Na rozdiel od predchádzajúceho presvedčenia, nezdá sa okyselenie moču až tak dôležité. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Infekcie močových ciest (liečba)

K dispozícii je nedostatok dobre navrhnutých human štúdií brusníc pre liečbu infekcií močových ciest. Laboratórny výskum naznačuje, že brusnicová liečba nemusí byť účinná liečba pri samostatnom použití, aj keď môžu byť užitočné ako doplnok iných terapií, ako sú napríklad antibiotiká.
C

Kyslý moč

Brusnicová šťava môže znížiť pH moču. Na rozdiel od predchádzajúcich stanovísk, acidifikácia moču sa nezdá byť dôvodnou, teda chýbajú dôkazy, že brusnicová liečba bráni infekciám močových ciest. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Urolitiáza

Aj keď spotreba brusníc môže zvýšiť vylučovanie oxalátu, prípadne predisponuje ku vzniku vápenatého kameňa, tiež zvyšuje vylučovanie horčíka a draslíka, čo môže znižovať rýchlosť tvorby kameňa. Brusnicová šťava znížuje vylučovania vápnika o 50%, u pacientov s poškodením kameňmi. Klinický význam a čistý výsledok týchto nálezov z rôznych podskupín nebol doposiaľ objasnený.
C

Urostomická starostlivosť

Tvrdí sa, že podráždenie kože na urostomických miestach môže súvisieť s pH moču. Brusnicová šťava môže znížiť pH moču a bola testovaná na tento účel. Je potrebný ďalší výskum, aby mohli byť závery vyhlásené.