Aloa vera

Gél z Aloy listov býva aplikovaný na kožu k liečbe rán, kožných infekcii, popálennín, a pre mnoho ďalších kožných ochorení. Sušené šupky z aloy sú vynikajúcim preháňadlom, môžu však pri častom užívaní mať neblahý vplyv na pečeň.

Správy o pečeňovej toxicite s požitím Aloy vyvoláva vážnu otázku bezpečnosti samotnej Aloy. Aloa sa môže využiť na genitálny herpes, zápalové ochorenia kože a tiež na lupiny. Avšak správy o pečeňovej toxicite pri použití Aloy vyvolávajú zásadnú otázku bezpečnosti. Pre detí sa aplikácia Aloy odporúča iba pod lekárskym dohľadom, ak vôbec.


Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Ochorenia a stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Zápcha

Anthrachinonová glykozida, je súčasťou rastliny Aloa, má dobre zavedené laxatívne účinky. Je potrebný ďalší výzkum o účinnosti a bezpečnosti Aloy ako preháňadla. Účinnosť je ako-tak preukázaná, existujú však námietky proti silnej toxicite Aloy.
B

Genitálny herpes

Výzkum naznačuje, že Aloa môže byť efektívna pri liečbe genitálneho herepesu. Ďalší výzkum je ale potrebný.
B

Lupienka (kožné ochorenie)

Dôkazy naznačujú, že Aloa krém je účinný pri liečbe psoriázy. Ďalší výzkum je oprávnený i v tejto oblasti.
B

Seboroická dermatitída (mazotok, lupiny)

Aloa sa ukazuje ako schopná k liečeniu seboroickej dermatitídy, šupinatej kože - psoriázy po aplikácii pripravkov s Aloy vera. Stavy sa zlepšili použitím Aloy. Je ale potrebný ďalší výzkum.
C

Prevencia rakoviny

Existujú len nepriame a nejasné dôkazy, žeby Aloa vera znížila riziko rakoviny pľúc alebo rastu nádorov. Je potrebný ďalší výzkum v tejto oblasti.
C

Vredy

Dôkaz, že Aloa gél znižuje aftiózne bolesti a predlžuje čas bez prítomnosti vredov je nejasný. Je potrebný ďalší výzkum.
C

Chemoterapia adjuvans

Dôkazy nenaznačujú, že Aloa, vedľa chemoterapie, môže zlepšiť stav nádorov a výhliadky prežitia pacienta. Sú nutné ďalšie dôkazy.
C

Vedľajšie účinky chemoterapie

Nie je dostatok dôkazov pre to, žeby Aloa potláčala, nejakým spôsobom vedľajšie účinky chemoterapie. Ďalšie vysoko kvalitné štúdie sú potrebné aj v tejto oblasti.
C

Infekcia prechladnutia horných ciest dýchacích

Kombinovaná liečba obsahujúca aj Alou môže vraj preukázať prospech pľúcnym bunkám. Je potrebný ďalší výzkum týkajúci sa Aloy vera.
C

Zubné stavy

Aloa vraj môže ovplyvňiť zápal kostí v ústach. Je potrebný ďalší výzkum v tejto oblasti.
C

Zubný plak

Aloa poskytuje výhodu pri znižovaní plaku a pri zápale ďasien. Je potrebný ďalší výzkum, aby bolo možné vyvodiť jasnejšie a presvedčivejšie závery.
C

Cukrovka

Účinok gélu z Aloy užívaný ústami na zníženie hladiny cukru v krvi, je úplne nejasný. Sú potrebné viaceré štúdie a je potrebné preskúmať účinnosť a bezpečnosť Aloy u diabetikov.
C

Sucho v ústach

Výzkum s použitím Aloy produktov v kombinácii s inými postupmi ovplyvnil sucho v ústach pacientov. Je potrebný ďalší výzkum použitia samotnej Aloy, aby sa dali vyvodiť pevnejšie a presvedčivejšie závery.
C

Suchá koža

Aloa sa tradične používa na urýchlenie hojenia rán a ako zvlhčovač kože. výzkum uvádza, že Aloa môže znížiť suchosť kože. Sú ale potrebné kvalitnejšie štúdie aj v tomto smere..
C

Ochorenie ďasien

Zubná pasta s obsahom Aloy môže ovplyvniť ochorenia ďasieň. Je potrebný ďalší výzkum na túto tému.
C

Vysoký cholesterol

Aloe bola prezentovaná za bezpečnú pri kontrole hladiny cholesterolu v krvi diabetikov. Je potrebný ďalší výzkum.
C

Zápalové ochorenie čriev (ulceratívna kolitída)

Aloa gél môže byť prospešný u ľudí s ulceróznou kolitídou. Je potrebný ďalší výzkum pre potvrdenie takýchto výsledkov.
C

Svrbenie

Krém z Aloy sa používa na liečbu kožných lézií. Sú ale potrebné ďalšie štúdie pre použitie samotnej Aloy, bez koexistujúcich produktov.
C

Lichen planus

Lichen planus spôsobuje svrbivú vyrážku malých purpurových rán, často na ruke, nohe, chrbáte, alebo vo vnútri úst. výzkum zistil, že ľudia Alou používajú na ústa a liečbu genitálií. Je ale potrebný ďalší výzkum, pretože terajšie výsledky sú nejasné.
C

Mukozitída (vredy v ústach)

Liečba rakoviny je často spojená s vedľajšími účinkami, ako sú napríklad vredy v ústach. Dôkazy naznačujú, že užívanie Aloy postráda akékoľvek zlepšenie mukozitídových príznakov. Je potrebný ďalší výzkum na túto tému.
C

Svrab (svrbiaca kožné ochorenie)

Aloa bol skúmaná pre jej použitie na svrab, ale s výsledkom malého účinku a nedostatočného liečebného prínosu. Je potrebný ďalší výzkum.
C

Popáleniny kože

Predbežné údaje naznačujú, že Aloa môže byť účinná pri podpore hojenia kožných popálenín. Je potrebný ďalší výzkum v tejto oblasti - zatiaľ sú výsledky nepresvedčivé.
C

Poškodenie kože spôsobené slnkom

Štúdia hodnotila kombinovanú liečbu Aloy pri slnkom poškodenej koži. S nejasným výsledkom a nie moc presvedčivými dôkazmi o liečivom prínose Aloy. Je potrebný ďalší výzkum použitia (iba) samotnej Aloy v tejto oblasti.
C

Zápal kože (tungiasis)

Kombinácia Aloy produktov na kontrolu tungiasis zatiaľ neukázal nijaký dôkaz o jej prospechu. Je potrebný ďalší výzkum použitia samotnej Aloy, než sa vykonajú na danú vec jasné závery.
C

Kožné vredy

Obväz napustený Aloou mal určité, nie úplne jasné výsledky na kožné vredy. Je potrebný ďalší výzkum použitia samotnej Aloy, aby sa dal potvrdiť jej jednoznačný účinok.
D

Kolorektálny karcinóm

Použitie Aloy nemusí znížiť riziko vzniku a priebehu rakoviny hrubého čreva. Je potrebné vykonať ďalšie štúdie.
D

Zapareniny

Výzkum naznačuje, že Aloa krém vás nezvýhodní pred vznikom zaparenín. Je potrebný ďalší výzkum, aby bolo možné vyvodiť nejaký jasný záver.
D

Choroba srdca

Dôkazy pre Aloa pri liečbe srdcových ochorení sú veľmi nejasné a nepresvedčivé. Je potrebný ďalší výzkum, aby sa dali prijať pevné závery.
D

Infekcia HIV

Acemannan je zložka Aloa gélu - bolo vraj preukázané, že stimuluje imunitný systém v boji proti vírusu HIV. Prvé výsledky z testov na ľuďoch, sú veľmi zmiešané a skôr sú silno predpokladané, než reálne. Je potrebný ďalší výzkum.
D

Ochorenie pečene

Výzkum naznačuje, že Aloa produktom chýba prínos pre ľudí s ochorením pečene. Ďalší výzkum je potrebný v tejto oblasti.
D

Vredy

Hojenie čistením pomocou Aloa roztoku ukázalo nedostatok akýchkoľvek pozitívnych účinkov. Je potrebný ďalší výzkum na túto tému.
D

Radiačná dermatitída (poškodenie kože z ožiarenia)

Predbežný výzkum naznačuje, že aplikácia Aloy na kožu môže postrádať zlepšenie bolesti alebo olupovanie kože, súvisiace s použitím rádioterapie. Sú potrebné ďalšie dobre navrhnuté štúdie aj v tejto oblasti.
D

Hojenie rán

Niektorí tvrdia, že Aloa môže zmeniť funkciu imunitného systému a znížiť zápaly. Avšak dôkazy pre takéto tvrdenie chýbajú. Je potrebný ďalší výzkum v tejto oblasti.