Echinacea

Echinacea druh patrí do rodiny Asteraceae, ktorý sa nachádza hlavne na východe Severnej Ameriky. Z deviatich druhov, len tri sa používajú ako lieky. Korene a byliny druhu boli študované pre potenciálné imunitné výhody na človeka.

Echinacea užívaná ústami, pomáha v Európe a v Spojených štátoch pri prevencii alebo liečbe prechladnutia. V Spojených štátoch, predaj echinacei tvorí 10 percent potravinového doplnkového trhu. Hoci veľa výskumov bolo vykonaných na účinkoch echinacei, výsledky sú dosť rozporuplné. Vyskytli sa aj správy o zlom dávkovaní a vyrážke spôsobenej echinaceou u detí.

Skoršie štúdie sa zamerali na potenciálny prínos echinacei na herpes a choroby z ožiarenia - našlo sa len veľmi málo dôkazov o účinnosti echinacei. Použitie Echinacei vo forme výťažku sa aplikoval pre hojenie rán, pričom echinacea prijímaná ústami alebo vstrekovaním bola aplikovaná pre vaginálne kvasinkové infekcie. Však jasné dôkazy o účinnosti prípravku chýbajú.

Použitie Echinacei bolo vylúčené u ľudí, ktorí majú autoimunitné ochorenie. Je však potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vysloviť jasnejší názor.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Prechladnutie (liečba dospelých)

Užívanie echinaceových prípravkov ústami sa často uvádza ako tradičná liečba prechladnutia. Echinacea môže pomôcť znížiť dĺžku a závažnosť prechladnutia. Veľa výskumov sa zameriava na potenciálne prínosy echinacei pre tento účel. Hoci väčšina štúdií uvádzajú pozitívne účinky, niektoré nedávne kvalitné štúdie našli negatívne výsledky u dospelých a u detí. Je potrebný ďalší výskum.
C

Úzkosť

Nedávne štúdie naznačujú, že echinacea môže pomôcť znížiť úzkosť. Aj keď výsledky sú sľubné, je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Regulácia krvného tlaku

Staršie štúdie naznačujú, že pri podaní jednej dávky echinacei ústami môže mať vplyv na krvný tlak. V tomto okamihu, dôkazy preukazujú nedostatočnú výhodu na krvný tlak. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Rakovina (všeobecne)

V tomto okamihu, nie je dostatok dôkazov na podporu užívania echinacei pre akýkoľvek typ rakoviny. Dôkazy o dávkach chýbajú a je potrebných viacej štúdií.
C

Bežné prechladnutie (prevencia u dospelých a detí)

Existujú konfliktné dôkazy o účinnosti Echinacei na prevenciu prechladnutia. Aj keď niektoré štúdie uvádzajú, že echinacea môže mať túto výhodu, ďalšie výsledky naznačujú, že pozitívne účinky echinacei chýbajú. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Prechladnutie (liečba u detí)

Nedávny výskum naznačuje, že echinacea môžu postrádať prínos pri liečbe príznakov prechladnutia u detí. To môže byť spôsobené rodičmi, ako ošetrovateľmi svojich detí, ktorí nie sú schopní rozpoznávať príznaky a dosť skoro započať liečbu, alebo kvôli dávkovaniu Echinacei, ktoré nie je dosť jasné. Je tiež možné, že Echinacea je účinnejšia u dospelých, než u detí, v dôsledku rozdielov, ako sú: či je choroba spôsobená vírusovou alebo bakteriálnou infekciou, ale dôležité sú aj poznatky rôznorodosti vírusov, a tiež rôzne miesta infekcií, atď. Vyrážka bola taktiež hlásená pri použití echinacei u detí. Je potrebný ďalší výskum, aby sa dal urobiť kvalitný záver.
C

Ušné infekcie

Limitovaný výskum naznačuje, že používanie echinacei na liečbu prechladnutia u detí, ktoré majú tendenciu mať ušné infekcie, môže zvýšiť riziko akútneho zápalu stredného ucha. Sú potrebné viaceré štúdie, aby sa dal vysloviť záver.
C

Výkon cvičenia

Nedávny výskum naznačuje, že pri užití echinacea ústami, sa môže zvýšiť tvorba červených krviniek a príjem kyslíka u zdravých mužov. Tieto účinky môžu byť spojené s lepším športovým výkonom. Sú však potrebné ďalšie štúdie, aby sa dali vykonať závery.
C

Očný zápal

Nedávna štúdia uvádza, že užívanie Echinacei ústami môže pomôcť liečiť mierne zápaly očí. Je potrebný ďalší výskum, aby sa tieto nálezy potvrdili.
C

Gastrointestinálny zápal (zápal žalúdku a čriev)

Kombinovaná terapia obsahujúca Echinaceu sa používa na zníženie zápalu po operácii žalúdka a čriev. Obmedzené výsledky naznačujú, že to môže znížiť dobu trvania komplikácií súvisiacich so žalúdočným a črevným zápalom. Avšak, ďalšie podrobnosti sú v súčasnosti nedostačujúce.
C

Genitálny herpes

Užívanie Echinacei ústami bol študovaný pre liečbu rekurentného herpes genitalis. Esberitox®, nemecký kombinovaný liek obsahujúci Echinaceu, bol študovaný pre liečbu herpesu. Avšak, nedávny výskum zistil nedostatok výhod. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Ochorenie ďasien

Nedávny výskum naznačuje, že bylinné výrobky, obsahujúce Echinaceu, môžu prispieť k zlepšeniu zdravia ďasien. Avšak, účinok Echinacei samotnej je ešte nejasná. Sú potrebné ďalšie štúdie.
C

Herpes (opary)

Výskum naznačuje, že Esberitox® môžu liečiť herpes infekcie v ústach. Je však potrebný ďalší výskum, než môžu byť závery vykonané.
C

Ľudské papilomavírusy (HPV)

Štúdia zistila, že Erbavita®, kombinovaná terapia s obsahom Echinacei, môže zlepšiť análne bradavice po operácii. Účinok samotnej echinacea je nejasný. Sú potrebné viaceré štúdie.
C

Imunitný stimulant

Echinacea bola študovaná samostatne ale i v kombinácii s terapiou pre stimuláciu imunitného systému. výskum sa uskutočnil u ľudí podstupujúcich chemoterapiu rakoviny. Avšak, dôkaz o prínose je nejasný. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zápal (hlava a krk)

Esberitox® bol skúmaný pri zápale stredného ucha a zápale mandlí. Echinacea sa používa spolu s antibiotikami Erytromycín. Táto kombinácia môže pomôcť zlepšiť príznaky, ale i skrátiť čas na zotavenie. Účinok samotnej Echinacea je nejasný v tomto okamihu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Lymfóm (rakovina imunitného systému)

Esberitox® N bol skúmaný pre jeho možné dopady na imunitnú bunkovú aktivitu. Bylinný doplnok preukázal, že vplyv na imunitný systém a prirodzenú odolnosť u ľudí s lymfómom má dostatočné. Avšak účinky Echinacea samotnej sú nejasné. Je potrebný ďalší výskum.
C

Radiacia - vedľajšie účinky

Rané štúdie zistili protichodné výsledky pri použití liečenia Echinaceou na ochorenia nízkého počtu bielych krviniek, spôsobené žiarením. Tento kombinovaný liek Esberitox®, ktorý obsahuje Echinaceu bol študovaný. S nepresvedčivým vysledkom, doposiaľ. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Kožné rany

Echinacea sa používa na liečbu kožných rán. Esberitox® bol skúmaný na ochorenie kože. Je potrebný ďalší výskum.
C

Bolenie hrdla

Krčný sprej obsahujúci Echinaceu a šalviu, môže byť rovnako účinný ako ostatné spreje na bolesť v krku a úľavu. Sú však potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Vakcína doplnok (zvýšená odpoveď na vakcíny)

Nedávny výskum uvádza, že rastlinný produkt Esberitox® N môže zvýšiť odpoveď na vakcíny proti hepatitíde B. Účinok samotnej Echinacei je nejasná. Sú potrebné viaceré štúdie.
C

Vaginálne kvasinkové infekcie

Niektoré výskumy naznačujú, že používanie Echinacei spolu s Spectazole®, predpisovým krémom, môže viesť k menej častým vaginálnym infekciám. Štúdie tiež naznačujú, že Echinacea extrakt môže blokovať rast kvasiniek. Je potrebný ďalší výskum.
C

Bradavice

Nedávna štúdia naznačuje, že Echinacei môže chýbať významný vplyv v prevencii a liečbe bradavíc na koži. Dobre navrhnutý výskum je potrebný v tejto oblasti.