Kalkulátor BAI a BMI porovnanieBMI klasifikačná tabuľka
BMI Klasifikácia
Menej ako 18,5 Podváha
Od 18,5 do 25 Normálna váha
Od 25 do 30 Nadváha
Väčšie ako 30 Obézna hmotnosť
BAI klasifikácia pre mužov
Vek Podváha Zdravá váha Nadváha Obezita
20 - 39 Menej ako 8% 8% až 21% 21% až 26% Viac ako 26%
40 - 59 Menej ako 11% 11% až 23% 23% až 29% Viac ako 29%
60 - 79 Menej ako 13% 13% až 25% 25% až 31% Viac ako 31%
BAI klasifikácia pre ženy
Vek Podváha Zdravá váha Nadváha Obezita
20 - 39 Menej ako 21% 21% až 33% 33% až 39% Viac ako 39%
40 - 59 Menej ako 23% 23% až 35% 35% až 41% Viac ako 41%
60 - 79 Menej ako 25% 25% až 38% 38% až 43% Viac ako 43%
DIS+