Vitajte na našej stránke

AD(H)D

ADHD, porucha pozornosti s hyperaktivitou, je behaviorálny stav, ktorý umožňuje zamerať sa nedostatočným spôsobom na každodenné požiadavky a rutiny. Ľudia s ADHD majú zvyčajne problémy organizovať sa, zostať sústredený, robiť realistické plány a premýšľať. Môžu byť nervózni, hluční a neschopní prispôsobiť sa meniacim sa situáciám. Deti s ADHD môže byť vzdorné, spoločensky nešikovné alebo agresívne… Prevzaté z encyklopédie psychológie.

Kategórie školských tém a porúch

ADD  ADHD   Škola  

Kategórie iných stavov a porúch

Duševné poruchy Šikanovanie Poruchy príjmu